Preskočiť na hlavný obsah

Informačné videá pre obce

30. apríla 2020

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) ako subjekt poverený vykonaním integrovaného sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „SODB 2021“) plánoval v tomto roku v rámci prípravnej fázy projektu uskutočniť viaceré aktivity s cieľom poskytnúť informácie o SODB 2021 obciam SR.

Rok 2020 sa má niesť v znamení komunikácie, zdieľania informácií a propagácie sčítania. Súčasná mimoriadna situácia v spoločnosti si vyžiadala prehodnotenie spôsobu poskytovania informácií. Stretnutia zástupcov obcí a ŠÚ SR na seminároch s workshopmi pre obce, ktoré boli plánované na mesiac marec 2020 boli zrušené. ŠÚ SR preto pre obce pripravil krátke informačné videá, ktoré sú náhradným zdrojom informácií o SODB 2021.

Všeobecné informácie o SODB 2021 nájdete v prvom videu. Poskytuje základný prehľad o novom koncepte sčítania obyvateľov, domov a bytov, o fázach sčítania, o dobe sčítania, o rozhodujúcom okamihu sčítania, o možnostiach a spôsoboch sčítania domov a bytov a obyvateľov. Druhé video informuje o úlohách obcí pred, počas a po skončení SODB 2021. Informačné videá pre obce sú dostupné na internetových databázach videí Vimeo a Youtube.

Vimeo
Základné informácie pre obce 1
Základné informácie pre obce 2

Youtube
Základné informácie pre obce 1
Základné informácie pre obce 2