Preskočiť na hlavný obsah

Konečné stanovisko ŠÚ SR - pri SODB 2021 budú 2 otázky o národnosti

8. februára 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky predložil dňa 29. 1. 2021 na medzirezortné pripomienkové konanie Opatrenie LP/2021/38 Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR), ktorým by došlo k zmene opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 44/2020 Z. z. o charakteristikách. Predložením materiálu na medzirezortné pripomienkové konanie sa ŠÚ SR rozhodol poskytnúť priestor na diskusiu alebo na verejné vyjadrenie zástupcom menšín.

Čo prinieslo medzirezortné pripomienkové konanie:

Počas lehoty predkladania pripomienok sa do medzirezortného pripomienkového konania zapojilo viacero subjektov s pripomienkami. Pripomienkové konanie ukázalo, že súčasne platný koncept sčítania národností nie je možné v takom krátkom období pred termínom sčítania zmeniť. Preto Štatistický úrad SR reaguje na predložené pripomienky aj na krátkosť času a sťahuje návrh Opatrenia LP/2021/38, ktorým by došlo k zmene opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 44/2020 Z. z. o charakteristikách. Dve otázky o národnosti tak zostávajú v platnosti  .

Prečo ŠÚ SR návrh opatrenia tesne pred začiatkom sčítania predložil:

Najdôležitejšou úlohou ŠÚ SR je realizovať kvalitný a vyčerpávajúci zber údajov tak, aby politiky štátu mali k dispozícii objektívne dáta na ďalší rozvoj Slovenska. Naším cieľom je odbornosť, nie politizovanie témy. Ak je obyvateľ zneistený búrlivou diskusiou, je zber a kvalita dát, ktoré obyvateľ poskytne - ohrozený. Na to, aby obyvateľ pravdivo otázku (alebo otázky) vyplnil, musí mať dôveru, že jeho odpoveď pomôže právam národnostných menšín v SR.

Reaguje Ing. Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky:  „Štatistický úrad sa pod tlakom verejnej diskusie masívne prezentovanej v médiách a viacerých výziev zástupcov národnostných menšín rozhodol poskytnúť priestor na možnú zmenu opatrenia o otázkach národností. Pripomienkové konanie ukázalo, že súčasne platný koncept sčítania národností nie je možné v takom krátkom období pred termínom sčítania zmeniť. Z tohto dôvodu som sa rozhodol legislatívne konanie k Opatreniu LP/2021/38 stiahnuť. Opakujem, že z pohľadu štatistikov ide o 2 koncepty zberu údajov o národnosti, pričom oba sú správne a objektívnemu vyhodnoteniu dát nič nebráni. Interpretácia dát nie je v kompetencii ŠÚ SR, v kompetencii Štatistického úradu je vykonať zber údajov a ich spracovanie.“

Posilnená kampaň k otázkam o národnosti. Vyzývame - sčítajte sa, prosím!

V snahe eliminovať dosah diskusií k otázke o národnosti ŠÚ SR posilňuje marketingovú kampaň k tejto téme. Veríme, že kampaň bude motivovať obyvateľov na odpoveď na tieto sebadeklaratórne otázky. Na kampani bude ŠÚ SR spolupracovať so zástupcami národnostných menšín a bude prebiehať od 15. 2. 2021.

Všetkých obyvateľov vyzývame - sčítajte sa a urobte tak klik pre lepšie Slovensko!


Na stiahnutie

/ Konečné stanovisko ŠÚ SR - pri SODB 2021 budú 2 otázky o národnosti (pdf 153 kB)