Preskočiť na hlavný obsah

Medzinárodný workshop zameraný na zdieľanie informácií a skúseností týkajúcich sa terénneho zberu údajov a ostatných činností v rámci príprav cenzu v roku 2021

8. júna 2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Českým statistickým úřadem v súvislosti s prípravou a realizáciou sčítania obyvateľov domov a bytov, ktoré sa uskutoční v roku 2021 usporiadali v Bratislave v dňoch 29. – 30. 5. 2018 medzinárodný workshop zameraný na zdieľanie informácií a skúseností týkajúcich sa terénneho zberu údajov a ostatných činností v rámci príprav nadchádzajúceho cenzu. Pozvanie prijali zástupcovia štatistických úradov z Poľska, Maďarska a Portugalska. Poskytnutie informácií o aktuálnom stave príprav rozsiahlej štatistickej akcie akou je sčítanie, výmena poznatkov a skúseností, prípadné návrhy riešení problematických otázok, predstavovali hlavné ciele medzinárodného stretnutia.

Po úvodnom privítaní účastníkov workshopu dostali slovo predstavitelia jednotlivých krajín. Rôznorodé a zaujímavé informácie, ktoré v prezentáciách odzneli boli podnetom pre doplňujúce otázky. Na druhý deň pracovného stretnutia prebehla plodná diskusia na témy, ktoré na základe preferencií jednotlivých krajín boli považované za najdôležitejšie z hľadiska riešenia problémových otázok súvisiacich s prípravou cenzu v daných štátoch. Workshop s medzinárodnou účasťou prebiehal v priateľskej atmosfére, hlavnými okruhmi dvojdňového stretnutia boli: spôsoby a priebeh zberu údajov od obyvateľstva v teréne, možnosti sčítania domov a bytov, územná príprava, identifikácia a autentifikácia pre účely e-zberu, stav a využitie administratívnych zdrojov dát a registrov, komunikácia a propagácia a outsourcing pre jednotlivé oblasti prípravy sčítania.

Ukázalo sa, že štatistické úrady zúčastnených krajín sa potýkajú s podobnými prekážkami a problémami, veríme, že zdieľanie informácií, skúseností, nápadov a spoločné hľadanie možných riešení prispeje k vykonaniu kvalitného a úspešného cenzu v roku 2021. Účastníkom medzinárodného workshopu boli sprostredkované hodnotné informácie, využiteľné v ďalších fázach prípravy celonárodného projektu SODB 2021, výsledkom čoho je spokojnosť všetkých zúčastnených strán s priebehom a závermi rokovania.


Fotografia z workshopu