Preskočiť na hlavný obsah

Národný akčný plán SODB 2021 prerokuje Hospodárska a sociálna rada SR

17. februára 2017

Štatistický úrad SR v súlade s Plánom práce vlády Slovenskej republiky na mesiac február zaslal dnes na prerokovanie Hospodárskej a sociálnej rade SR Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020. Ide o štandardný postup, ktorý vyvrcholí predložením tohto materiálu vláde Slovenskej republiky. Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 má mimoriadny význam z hľadiska prípravy prvého integrovaného sčítania v Slovenskej republike.

Cenzom 2021 sa začne na Slovensku nová éra moderných sčítaní postavených na maximálnom využití údajov z registrov a administratívnych zdrojov. Na rozdiel od doterajších sčítaní sa budú od obyvateľov vyžadovať už len údaje, ktoré sa nedajú získať z registrov a administratívnych zdrojov.

Vzhľadom na to, že údaje v registroch a administratívnych zdrojoch sa primárne nezbierajú na štatistické účely, úspešnosť prvého integrovaného sčítania je podmienená spoluprácou najmä so správcami vybraných registrov a administratívnych zdrojov. Štatistický úrad SR verí, že práve Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 bude vhodným nástrojom na dosiahnutie tejto spolupráce a prezentáciu sčítania širokej verejnosti.