Preskočiť na hlavný obsah

Národný akčný plán SODB 2021 v pripomienkovom konaní

13. januára 2017

V stredu 11. januára 2017 sa zišli v Bratislave na poslednom zasadaní členovia expertného tímu na prípravu Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020.

Hlavným bodom programu bolo vyhodnotenie pripomienok k návrhu dokumentu, ktoré si mohli uplatniť prostredníctvom svojich zástupcov v expertnom tíme oslovené ministerstvá, organizácie v ich pôsobnosti, ďalšie ústredné orgány štátnej správy, Združenie miest a obcí Slovenska a Únia miest Slovenska.

Výsledkom štvormesačnej práce expertného tímu je návrh Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020. Materiál konkretizuje nielen zámer budúceho sčítania, jeho filozofiu a význam, ale obsahuje aj aktivity a opatrenia, ktoré je v podmienkach Slovenskej republiky nevyhnutné zabezpečiť na úspešný prechod od tradičného cenzu k integrovanému sčítaniu obyvateľov, domov a bytov.

Štatistický úrad SR postúpil Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 do pripomienkového konania, ktoré vyvrcholí predložením materiálu vláde Slovenskej republiky.

Štatistický úrad SR ďakuje členom expertného tímu za ich prínos k tvorbe Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020. Verí, že spoločne vytvorený dokument sa stane platformou na širokú spoluprácu pri príprave Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Úspešná realizácia tohto projektu je z hľadiska rastúceho významu údajov vo všetkých sférach života veľkou výzvou nielen pre štatistikov, ale pre celú spoločnosť.