Preskočiť na hlavný obsah

Platformou na spoluprácu pri SODB 2021 bude národný akčný plán

21. decembra 2016

Štatistický úrad SR zriadil v októbri 2016 expertný tím na prípravu Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020. Jeho cieľom je zabezpečiť úspešný prechod od vyčerpávajúceho sčítania k sčítaniu, ktoré bude integrovať údaje získané od obyvateľov a z vybraných registrov a administratívnych zdrojov. Expertný tím, ktorého členmi sú zástupcovia vybraných ministerstiev, ďalších ústredných orgánov štátnej správy, Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska a Štatistického úradu SR, sa najbližšie zíde 11. januára 2017.