Preskočiť na hlavný obsah

Pracovné stretnutie Štatistického úradu Slovenskej republiky s krajskými Pracoviskami Štatistického úradu Slovenskej republiky

8. februára 2019

Štatistický úrad Slovenskej republiky usporiadal v decembri 2019 ďalšie z pracovných stretnutí so zástupcami krajských Pracovísk Štatistického úradu SR. Hlavným cieľom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v Klátovej Novej Vsi bola výmena informácií o pripravovanom projekte sčítania obyvateľov, domov a bytov v internom prostredí úradu. Pracoviská Štatistického úradu SR boli oboznámené s aktuálnym stavom príprav cenzu, s navrhovanými postupmi pri vykonaní územnej prípravy, sčítania domov a bytov, zberu údajov od obyvateľov v teréne, sčítania špecifických skupín obyvateľstva a sčítania marginalizovaných rómskych komunít. Každú z tém sprevádzala diskusia, ktorá upozornila na možné problematické oblasti, priniesla odporúčania pre overenie určitých skutočností a navrhla čiastkové postupy v súvislosti s jednotlivými prezentovanými oblasťami, ktoré sú súčasťou prípravnej fázy cenzu. Vzájomná výmena skúseností prostredníctvom osobných stretnutí zástupcov ústredia Štatistického úradu SR a Pracovísk Štatistického úradu SR podporuje otvorenosť internej komunikácie, zvyšuje informovanosť pracovníkov úradu o projekte a v neposlednom rade prispieva k skvalitneniu postupov vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.