Preskočiť na hlavný obsah

Prehľad správ

Slovensko napreduje v sčítaní domov a bytov v spolupráci so samosprávami Slovensko napreduje v sčítaní domov a bytov v spolupráci so samosprávami

3. augusta 2020

V júli 2020 pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021). Po druhom mesiaci sčítania už tri slovenské kraje sčítali domy a byty takmer na 30 %. Veľkou obcou, ktorá finalizuje sčítanie, je Dunajská Lužná a prvým mestom nad 10-tisíc obyvateľov, ktoré sčítalo byty, je Revúca.

Slovensko absolvovalo prvý mesiac elektronického sčítania domov a bytov v spolupráci so samosprávami Slovensko absolvovalo prvý mesiac elektronického sčítania domov a bytov v spolupráci so samosprávami

7. júla 2020

V júni 2020 sa začala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania - projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021). Prvá fáza je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytoch na Slovensku. Po prvom mesiaci realizácie už máme obce, ktoré byty a domy na svojom území sčítali.

Slovensko začalo elektronicky sčítavať domy a byty, získa jedinečné dáta o stave a kvalite bývania Slovensko začalo elektronicky sčítavať domy a byty, získa jedinečné dáta o stave a kvalite bývania

4. júna 2020

Najrozsiahlejší projekt Štatistického úradu SR - SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) sa na Slovensku od júna tohto roka stal realitou. Začala sa prvá fáza projektu realizovaná v spolupráci so samosprávami zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje o približne dvoch miliónoch bytov (vrátane rodinných domov) na Slovensku.

Pilotné zisťovanie pre elektronické sčítanie domov a bytov Pilotné zisťovanie pre elektronické sčítanie domov a bytov

27. mája 2020

Pilotné zisťovanie k elektronickému sčítaniu domov a bytov projektu SODB 2021 prebiehalo od 27. apríla do 30. apríla 2020. Cieľom bolo otestovať proces elektronického sčítania domov a bytov (ďalej len „ESDB“) pre rok 2021. Pilot zahŕňal činnosti, ktorými budú poverené obce pri sčítaní domov a bytov z hľadiska poverenej osoby a činnosti dohľadu Štatistického úradu SR (ďalej len „ŠÚ SR“) vo vzťahu k ESDB.

Informačné videá pre obce Informačné videá pre obce

30. apríla 2020

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) ako subjekt poverený vykonaním integrovaného sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „SODB 2021“) plánoval v tomto roku v rámci prípravnej fázy projektu uskutočniť viaceré aktivity s cieľom poskytnúť informácie o SODB 2021 obciam SR.

Kognitívne testovanie návrhov sčítacích formulárov pre sčítanie obyvateľov Kognitívne testovanie návrhov sčítacích formulárov pre sčítanie obyvateľov

15. októbra 2019

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súvislosti s prípravou sčítacích formulárov pre sčítanie obyvateľov (ďalej len „sčítací formulár“) uskutočnil viaceré pracovné stretnutia za účelom diskusie a zohľadnenia požiadaviek inštitúcií, ktoré prispeli k skvalitneniu sčítacích formulárov určených na sčítanie obyvateľstva. Výsledkom stretnutí boli dve podoby sčítacích formulárov spolu s metodickými vysvetlivkami, ktoré sa Štatistický úrad Slovenskej republiky rozhodol otestovať. Kvalitatívne testovanie návrhov sčítacích formulárov formou kognitívneho testovania bolo zrealizované prostredníctvom externej prieskumnej firmy v dňoch 16. – 20. 9. 2019.

Nové logo k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 vychádza z trikolóry a symbolizuje človeka Nové logo k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 vychádza z trikolóry a symbolizuje človeka

26. septembra 2019

Najväčšie zisťovanie realizované na Slovenku SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 má svoje nové logo. Štatistický úrad SR ho vybral vo verejnej súťaži z desiatok návrhov a od dnes až do publikovania všetkých výsledkov SODB do roku 2024 bude v internej aj externej komunikácii označovať produkty s ním spojené.

Nové elektronické sčítanie zredukuje záťaž obyvateľov, využije existujúce registre Nové elektronické sčítanie zredukuje záťaž obyvateľov, využije existujúce registre

26. septembra 2019

Pripravované SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) zásadne zníži zaťaženie obyvateľov a prvýkrát využijú už existujúce registre dát. Súčasne prvýkrát sa domy a byty sčítajú prostredníctvom samospráv. SR získa nenahraditeľné informácie pre politiky skvalitňujúce život a zistí, ako sa zmenil život jej obyvateľov v dlhodobom horizonte.

Harmonizácia údajov o počte obyvateľov v obciach Slovenskej republiky Harmonizácia údajov o počte obyvateľov v obciach Slovenskej republiky

1. júla 2019

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) ako subjekt poverený vykonaním integrovaného Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „SODB 2021“) v súvislosti s plnením úloh druhého strategického cieľa Národného akčného plánu SODB 2021 na roky 2017 – 2020: Harmonizovať údaje o počte obyvateľov z rôznych zdrojov v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) ponúkol obciam SR možnosť harmonizovať údaje o počte obyvateľov.