Preskočiť na hlavný obsah

Prehľad správ

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

16. októbra 2020

V septembri sa sčítanie domov a bytov v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

Pilotné zisťovanie pre sčítanie obyvateľov 2021 Pilotné zisťovanie pre sčítanie obyvateľov 2021

21. septembra 2020

V období 21. 9. 2020 – 13. 11. 2020 prebieha pilotné zisťovanie (pilot) pre účely sčítania obyvateľov, ktoré sa uskutoční v roku 2021.

Slovensko napreduje v sčítaní domov a bytov v spolupráci so samosprávami Slovensko napreduje v sčítaní domov a bytov v spolupráci so samosprávami

3. augusta 2020

V júli 2020 pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021). Po druhom mesiaci sčítania už tri slovenské kraje sčítali domy a byty takmer na 30 %. Veľkou obcou, ktorá finalizuje sčítanie, je Dunajská Lužná a prvým mestom nad 10-tisíc obyvateľov, ktoré sčítalo byty, je Revúca.

Slovensko absolvovalo prvý mesiac elektronického sčítania domov a bytov v spolupráci so samosprávami Slovensko absolvovalo prvý mesiac elektronického sčítania domov a bytov v spolupráci so samosprávami

7. júla 2020

V júni 2020 sa začala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania - projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021). Prvá fáza je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytoch na Slovensku. Po prvom mesiaci realizácie už máme obce, ktoré byty a domy na svojom území sčítali.

Slovensko začalo elektronicky sčítavať domy a byty, získa jedinečné dáta o stave a kvalite bývania Slovensko začalo elektronicky sčítavať domy a byty, získa jedinečné dáta o stave a kvalite bývania

4. júna 2020

Najrozsiahlejší projekt Štatistického úradu SR - SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) sa na Slovensku od júna tohto roka stal realitou. Začala sa prvá fáza projektu realizovaná v spolupráci so samosprávami zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje o približne dvoch miliónoch bytov (vrátane rodinných domov) na Slovensku.

Pilotné zisťovanie pre elektronické sčítanie domov a bytov Pilotné zisťovanie pre elektronické sčítanie domov a bytov

27. mája 2020

Pilotné zisťovanie k elektronickému sčítaniu domov a bytov projektu SODB 2021 prebiehalo od 27. apríla do 30. apríla 2020. Cieľom bolo otestovať proces elektronického sčítania domov a bytov (ďalej len „ESDB“) pre rok 2021. Pilot zahŕňal činnosti, ktorými budú poverené obce pri sčítaní domov a bytov z hľadiska poverenej osoby a činnosti dohľadu Štatistického úradu SR (ďalej len „ŠÚ SR“) vo vzťahu k ESDB.

Informačné videá pre obce Informačné videá pre obce

30. apríla 2020

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) ako subjekt poverený vykonaním integrovaného sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „SODB 2021“) plánoval v tomto roku v rámci prípravnej fázy projektu uskutočniť viaceré aktivity s cieľom poskytnúť informácie o SODB 2021 obciam SR.

Kognitívne testovanie návrhov sčítacích formulárov pre sčítanie obyvateľov Kognitívne testovanie návrhov sčítacích formulárov pre sčítanie obyvateľov

15. októbra 2019

In connection with a preparation of census forms for the census (hereinafter “census form”), the Statistical Office of the Slovak Republic realized several working meetings in order to discuss and take into account the requirements of institutions that contributed to the improvement of the quality of census forms.

Zobrazené záznamy: 1 - 10 z 33