Preskočiť na hlavný obsah

Prehľad správ

Nové logo k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 vychádza z trikolóry a symbolizuje človeka Nové logo k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 vychádza z trikolóry a symbolizuje človeka

26. septembra 2019

Najväčšie zisťovanie realizované na Slovenku SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 má svoje nové logo. Štatistický úrad SR ho vybral vo verejnej súťaži z desiatok návrhov a od dnes až do publikovania všetkých výsledkov SODB do roku 2024 bude v internej aj externej komunikácii označovať produkty s ním spojené.

Nové elektronické sčítanie zredukuje záťaž obyvateľov, využije existujúce registre Nové elektronické sčítanie zredukuje záťaž obyvateľov, využije existujúce registre

26. septembra 2019

Pripravované SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) zásadne zníži zaťaženie obyvateľov a prvýkrát využijú už existujúce registre dát. Súčasne prvýkrát sa domy a byty sčítajú prostredníctvom samospráv. SR získa nenahraditeľné informácie pre politiky skvalitňujúce život a zistí, ako sa zmenil život jej obyvateľov v dlhodobom horizonte.

Harmonizácia údajov o počte obyvateľov v obciach Slovenskej republiky Harmonizácia údajov o počte obyvateľov v obciach Slovenskej republiky

1. júla 2019

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) ako subjekt poverený vykonaním integrovaného Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „SODB 2021“) v súvislosti s plnením úloh druhého strategického cieľa Národného akčného plánu SODB 2021 na roky 2017 – 2020: Harmonizovať údaje o počte obyvateľov z rôznych zdrojov v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) ponúkol obciam SR možnosť harmonizovať údaje o počte obyvateľov.

Súťaž o návrh loga pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 Súťaž o návrh loga pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

15. júna 2019

Štatistický úrad SR vyhlásil súťaž na vytvorenie loga/logotypu a jednotného vizuálneho štýlu, vrátane jednoduchého grafického manuálu na používanie loga pre najväčší štatistický projekt desaťročia, pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Pracovné stretnutie Štatistického úradu Slovenskej republiky s krajskými Pracoviskami Štatistického úradu Slovenskej republiky Pracovné stretnutie Štatistického úradu Slovenskej republiky s krajskými Pracoviskami Štatistického úradu Slovenskej republiky

8. februára 2019

Štatistický úrad Slovenskej republiky usporiadal v decembri 2019 ďalšie z pracovných stretnutí so zástupcami krajských Pracovísk Štatistického úradu SR. Hlavným cieľom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v Klátovej Novej Vsi bola výmena informácií o pripravovanom projekte sčítania obyvateľov, domov a bytov v internom prostredí úradu.

Využitie administratívnych zdrojov údajov pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – medzinárodný workshop Využitie administratívnych zdrojov údajov pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – medzinárodný workshop

18. decembra 2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky bude v roku 2021 realizovať Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré bude integrovať údaje získané od obyvateľov s údajmi z vybraných administratívnych zdrojov a registrov. Práve využitie administratívnych údajov bolo hlavnou témou medzinárodného workshopu Využitie administratívnych zdrojov údajov pre účely Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Medzinárodný workshop zameraný na využitie administratívnych zdrojov údajov pre účely sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 Medzinárodný workshop zameraný na využitie administratívnych zdrojov údajov pre účely sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

12. novembra 2018

Využitie administratívnych zdrojov údajov pre účely sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 bude hlavnou témou pripravovaného workshopu s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v dňoch 28. – 29. novembra 2018 v Bratislave.

Názory obyvateľov Slovenskej republiky na plánovanú elektronickú formu cenzu v roku 2021 a jej zvládnutie rôznymi skupinami obyvateľov Názory obyvateľov Slovenskej republiky na plánovanú elektronickú formu cenzu v roku 2021 a jej zvládnutie rôznymi skupinami obyvateľov

26. októbra 2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky v rámci grantového projektu „Zlepšenie kvality európskych cenzov (2021 a po 2021)“ prostredníctvom externej prieskumnej firmy uskutočnil ďalší prieskum zameraný na názory a postoje obyvateľov k elektronickej forme sčítania sa.

Vývoj a právne aspekty cenzu Vývoj a právne aspekty cenzu

15. októbra 2018

Vývoju sčítania obyvateľov, domov a bytov a právnym aspektom cenzu sa venuje dokument Konferencie Európskych štatistikov „Guidance on commnon elements of statistical legislation“ z roku 2018.

Porovnanie obsahu a štruktúry hyperkociek – cenzus 2011 a 2021 Porovnanie obsahu a štruktúry hyperkociek – cenzus 2011 a 2021

31. júla 2018

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční v roku 2021 je koordinované Európskou úniou a Organizáciou spojených národov ako súčasť celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov. Uskutočnenie cenzu v roku 2021 a zisťovanie údajov podľa rovnakých, resp. porovnateľných definícií je pre členské štáty Európskej únie záväzné.

Zobrazené záznamy: 11 - 20 z 33