Preskočiť na hlavný obsah

Prehľad správ

Súťaž o návrh loga pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 Súťaž o návrh loga pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

15. júna 2019

Štatistický úrad SR vyhlásil súťaž na vytvorenie loga/logotypu a jednotného vizuálneho štýlu, vrátane jednoduchého grafického manuálu na používanie loga pre najväčší štatistický projekt desaťročia, pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Pracovné stretnutie Štatistického úradu Slovenskej republiky s krajskými Pracoviskami Štatistického úradu Slovenskej republiky Pracovné stretnutie Štatistického úradu Slovenskej republiky s krajskými Pracoviskami Štatistického úradu Slovenskej republiky

8. februára 2019

Štatistický úrad Slovenskej republiky usporiadal v decembri 2019 ďalšie z pracovných stretnutí so zástupcami krajských Pracovísk Štatistického úradu SR. Hlavným cieľom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v Klátovej Novej Vsi bola výmena informácií o pripravovanom projekte sčítania obyvateľov, domov a bytov v internom prostredí úradu.

Využitie administratívnych zdrojov údajov pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – medzinárodný workshop Využitie administratívnych zdrojov údajov pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – medzinárodný workshop

18. decembra 2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky bude v roku 2021 realizovať Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré bude integrovať údaje získané od obyvateľov s údajmi z vybraných administratívnych zdrojov a registrov. Práve využitie administratívnych údajov bolo hlavnou témou medzinárodného workshopu Využitie administratívnych zdrojov údajov pre účely Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Medzinárodný workshop zameraný na využitie administratívnych zdrojov údajov pre účely sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 Medzinárodný workshop zameraný na využitie administratívnych zdrojov údajov pre účely sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

12. novembra 2018

Využitie administratívnych zdrojov údajov pre účely sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 bude hlavnou témou pripravovaného workshopu s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v dňoch 28. – 29. novembra 2018 v Bratislave.

Názory obyvateľov Slovenskej republiky na plánovanú elektronickú formu cenzu v roku 2021 a jej zvládnutie rôznymi skupinami obyvateľov Názory obyvateľov Slovenskej republiky na plánovanú elektronickú formu cenzu v roku 2021 a jej zvládnutie rôznymi skupinami obyvateľov

26. októbra 2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky v rámci grantového projektu „Zlepšenie kvality európskych cenzov (2021 a po 2021)“ prostredníctvom externej prieskumnej firmy uskutočnil ďalší prieskum zameraný na názory a postoje obyvateľov k elektronickej forme sčítania sa.

Vývoj a právne aspekty cenzu Vývoj a právne aspekty cenzu

15. októbra 2018

Vývoju sčítania obyvateľov, domov a bytov a právnym aspektom cenzu sa venuje dokument Konferencie Európskych štatistikov „Guidance on commnon elements of statistical legislation“ z roku 2018.

Porovnanie obsahu a štruktúry hyperkociek – cenzus 2011 a 2021 Porovnanie obsahu a štruktúry hyperkociek – cenzus 2011 a 2021

31. júla 2018

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční v roku 2021 je koordinované Európskou úniou a Organizáciou spojených národov ako súčasť celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov. Uskutočnenie cenzu v roku 2021 a zisťovanie údajov podľa rovnakých, resp. porovnateľných definícií je pre členské štáty Európskej únie záväzné.

Prieskum o názoroch obyvateľov Slovenskej republiky na predpokladané formy elektronického zberu údajov v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 Prieskum o názoroch obyvateľov Slovenskej republiky na predpokladané formy elektronického zberu údajov v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021

27. júla 2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky v rámci grantového projektu „Zlepšenie kvality európskych cenzov (2021 a po 2021)“ prostredníctvom externej prieskumnej firmy uskutočnil v dňoch 4. – 11. júna 2018 reprezentatívny kvantitatívny prieskum, ktorého cieľom bolo poodhaliť názory a postoje obyvateľstva vo vzťahu k elektronickému sčítaniu sa.

Medzinárodný workshop zameraný na zdieľanie informácií a skúseností týkajúcich sa terénneho zberu údajov a ostatných činností v rámci príprav cenzu v roku 2021 Medzinárodný workshop zameraný na zdieľanie informácií a skúseností týkajúcich sa terénneho zberu údajov a ostatných činností v rámci príprav cenzu v roku 2021

8. júna 2018

V organizácii spoločných stretnutí, ktoré sú nenahraditeľným zdrojom informácií o spôsoboch, možnostiach a použitých metódach v cenze pokračoval Štatistický úrad Slovenskej republiky aj v mesiaci máj. Pozitívne skúsenosti z posledného workshopu upevnili vzťahy s českými kolegami a pre obe krajiny boli impulzom pre pokračovanie spoločných pracovných stretnutí aj so zapojením ďalších krajín Európy.