Preskočiť na hlavný obsah

Prehľad správ

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie! Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

20. januára 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

Slovensko finalizuje sčítanie domov a bytov Slovensko finalizuje sčítanie domov a bytov

7. decembra 2020

Napriek neľahkej celospoločenskej situácii malo k 2. 12. 2020 Slovensko editovaných 92 % bytov. Prvá fáza projektu SODB 2021 sa tak koncom roka dostáva do úspešného finále. Do konca prác, t. j. do 12. 2. 2021, zostáva samospráve čas na prípadné úpravy a doplnenie údajov za ukazovatele.

Príprava na sčítanie obyvateľov v roku 2021 sa začala Príprava na sčítanie obyvateľov v roku 2021 sa začala

28. októbra 2020

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

16. októbra 2020

V septembri sa sčítanie domov a bytov v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

Pilotné zisťovanie pre sčítanie obyvateľov 2021 Pilotné zisťovanie pre sčítanie obyvateľov 2021

21. septembra 2020

V období 21. 9. 2020 – 13. 11. 2020 prebieha pilotné zisťovanie (pilot) pre účely sčítania obyvateľov, ktoré sa uskutoční v roku 2021.

Slovensko napreduje v sčítaní domov a bytov v spolupráci so samosprávami Slovensko napreduje v sčítaní domov a bytov v spolupráci so samosprávami

3. augusta 2020

V júli 2020 pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021). Po druhom mesiaci sčítania už tri slovenské kraje sčítali domy a byty takmer na 30 %. Veľkou obcou, ktorá finalizuje sčítanie, je Dunajská Lužná a prvým mestom nad 10-tisíc obyvateľov, ktoré sčítalo byty, je Revúca.

Slovensko absolvovalo prvý mesiac elektronického sčítania domov a bytov v spolupráci so samosprávami Slovensko absolvovalo prvý mesiac elektronického sčítania domov a bytov v spolupráci so samosprávami

7. júla 2020

V júni 2020 sa začala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania - projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021). Prvá fáza je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytoch na Slovensku. Po prvom mesiaci realizácie už máme obce, ktoré byty a domy na svojom území sčítali.

Slovensko začalo elektronicky sčítavať domy a byty, získa jedinečné dáta o stave a kvalite bývania Slovensko začalo elektronicky sčítavať domy a byty, získa jedinečné dáta o stave a kvalite bývania

4. júna 2020

Najrozsiahlejší projekt Štatistického úradu SR - SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) sa na Slovensku od júna tohto roka stal realitou. Začala sa prvá fáza projektu realizovaná v spolupráci so samosprávami zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje o približne dvoch miliónoch bytov (vrátane rodinných domov) na Slovensku.

Pilotné zisťovanie pre elektronické sčítanie domov a bytov Pilotné zisťovanie pre elektronické sčítanie domov a bytov

27. mája 2020

Pilotné zisťovanie k elektronickému sčítaniu domov a bytov projektu SODB 2021 prebiehalo od 27. apríla do 30. apríla 2020. Cieľom bolo otestovať proces elektronického sčítania domov a bytov (ďalej len „ESDB“) pre rok 2021. Pilot zahŕňal činnosti, ktorými budú poverené obce pri sčítaní domov a bytov z hľadiska poverenej osoby a činnosti dohľadu Štatistického úradu SR (ďalej len „ŠÚ SR“) vo vzťahu k ESDB.

Zobrazené záznamy: 21 - 30 z 56