Preskočiť na hlavný obsah

Prehľad správ

Názory obyvateľov Slovenskej republiky na plánovanú elektronickú formu cenzu v roku 2021 a jej zvládnutie rôznymi skupinami obyvateľov Názory obyvateľov Slovenskej republiky na plánovanú elektronickú formu cenzu v roku 2021 a jej zvládnutie rôznymi skupinami obyvateľov

26. októbra 2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky v rámci grantového projektu „Zlepšenie kvality európskych cenzov (2021 a po 2021)“ prostredníctvom externej prieskumnej firmy uskutočnil ďalší prieskum zameraný na názory a postoje obyvateľov k elektronickej forme sčítania sa.

Vývoj a právne aspekty cenzu Vývoj a právne aspekty cenzu

15. októbra 2018

Vývoju sčítania obyvateľov, domov a bytov a právnym aspektom cenzu sa venuje dokument Konferencie Európskych štatistikov „Guidance on commnon elements of statistical legislation“ z roku 2018.

Porovnanie obsahu a štruktúry hyperkociek – cenzus 2011 a 2021 Porovnanie obsahu a štruktúry hyperkociek – cenzus 2011 a 2021

31. júla 2018

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční v roku 2021 je koordinované Európskou úniou a Organizáciou spojených národov ako súčasť celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov. Uskutočnenie cenzu v roku 2021 a zisťovanie údajov podľa rovnakých, resp. porovnateľných definícií je pre členské štáty Európskej únie záväzné.

Prieskum o názoroch obyvateľov Slovenskej republiky na predpokladané formy elektronického zberu údajov v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 Prieskum o názoroch obyvateľov Slovenskej republiky na predpokladané formy elektronického zberu údajov v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021

27. júla 2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky v rámci grantového projektu „Zlepšenie kvality európskych cenzov (2021 a po 2021)“ prostredníctvom externej prieskumnej firmy uskutočnil v dňoch 4. – 11. júna 2018 reprezentatívny kvantitatívny prieskum, ktorého cieľom bolo poodhaliť názory a postoje obyvateľstva vo vzťahu k elektronickému sčítaniu sa.

Medzinárodný workshop zameraný na zdieľanie informácií a skúseností týkajúcich sa terénneho zberu údajov a ostatných činností v rámci príprav cenzu v roku 2021 Medzinárodný workshop zameraný na zdieľanie informácií a skúseností týkajúcich sa terénneho zberu údajov a ostatných činností v rámci príprav cenzu v roku 2021

8. júna 2018

V organizácii spoločných stretnutí, ktoré sú nenahraditeľným zdrojom informácií o spôsoboch, možnostiach a použitých metódach v cenze pokračoval Štatistický úrad Slovenskej republiky aj v mesiaci máj. Pozitívne skúsenosti z posledného workshopu upevnili vzťahy s českými kolegami a pre obe krajiny boli impulzom pre pokračovanie spoločných pracovných stretnutí aj so zapojením ďalších krajín Európy.

Vláda Slovenskej republiky na svojej 82. schôdzi schválila legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 Vláda Slovenskej republiky na svojej 82. schôdzi schválila legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

19. decembra 2017

Schválený legislatívny zámer predbežne stanovuje použitie registrov a administratívnych zdrojov údajov, proces zberu údajov, ktorý odzrkadľuje potreby integrovaného SODB 2021 a zmieňuje sa o určení práv a povinností Štatistického úradu SR, štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, fyzických osôb a právnických osôb.

Workshop Štatistického úrad Slovenskej republiky s akademickou obcou Workshop Štatistického úrad Slovenskej republiky s akademickou obcou

19. júla 2017

Vo štvrtok, 29. júna 2017 sa na pôde Študentského domova Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil workshop na tému Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a potenciál cenzových dát.

Štatistický úrad SR zriadil analytický tím s cieľom zefektívniť využitie údajov z registrov a administratívnych zdrojov pre využitie v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 Štatistický úrad SR zriadil analytický tím s cieľom zefektívniť využitie údajov z registrov a administratívnych zdrojov pre využitie v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021

13. júla 2017

Schválenie Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 vládou SR znamená oficiálne potvrdenie realizácie integrovaného sčítania v roku 2021 a ukončenie éry tradičných sčítaní na Slovensku.

Príprava sčítania 2021 je príležitosťou na harmonizáciu údajov o počte obyvateľov v obciach Príprava sčítania 2021 je príležitosťou na harmonizáciu údajov o počte obyvateľov v obciach

28. marca 2017

Štatistický úrad uskutoční v roku 2021 integrované sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „SODB“), ktoré končí éru tradičných cenzov a umožní maximálne využiť údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými od obyvateľov.

Zobrazené záznamy: 21 - 30 z 36