Preskočiť na hlavný obsah

Prehľad správ

Slovensko začalo elektronicky sčítavať domy a byty, získa jedinečné dáta o stave a kvalite bývania Slovensko začalo elektronicky sčítavať domy a byty, získa jedinečné dáta o stave a kvalite bývania

4. júna 2020

Najrozsiahlejší projekt Štatistického úradu SR - SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) sa na Slovensku od júna tohto roka stal realitou. Začala sa prvá fáza projektu realizovaná v spolupráci so samosprávami zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje o približne dvoch miliónoch bytov (vrátane rodinných domov) na Slovensku.

Pilotné zisťovanie pre elektronické sčítanie domov a bytov Pilotné zisťovanie pre elektronické sčítanie domov a bytov

27. mája 2020

Pilotné zisťovanie k elektronickému sčítaniu domov a bytov projektu SODB 2021 prebiehalo od 27. apríla do 30. apríla 2020. Cieľom bolo otestovať proces elektronického sčítania domov a bytov (ďalej len „ESDB“) pre rok 2021. Pilot zahŕňal činnosti, ktorými budú poverené obce pri sčítaní domov a bytov z hľadiska poverenej osoby a činnosti dohľadu Štatistického úradu SR (ďalej len „ŠÚ SR“) vo vzťahu k ESDB.

Informačné videá pre obce Informačné videá pre obce

30. apríla 2020

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) ako subjekt poverený vykonaním integrovaného sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „SODB 2021“) plánoval v tomto roku v rámci prípravnej fázy projektu uskutočniť viaceré aktivity s cieľom poskytnúť informácie o SODB 2021 obciam SR.

Kognitívne testovanie návrhov sčítacích formulárov pre sčítanie obyvateľov Kognitívne testovanie návrhov sčítacích formulárov pre sčítanie obyvateľov

15. októbra 2019

In connection with a preparation of census forms for the census (hereinafter “census form”), the Statistical Office of the Slovak Republic realized several working meetings in order to discuss and take into account the requirements of institutions that contributed to the improvement of the quality of census forms.

Nové logo k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 vychádza z trikolóry a symbolizuje človeka Nové logo k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 vychádza z trikolóry a symbolizuje človeka

26. septembra 2019

Najväčšie zisťovanie realizované na Slovenku SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 má svoje nové logo. Štatistický úrad SR ho vybral vo verejnej súťaži z desiatok návrhov a od dnes až do publikovania všetkých výsledkov SODB do roku 2024 bude v internej aj externej komunikácii označovať produkty s ním spojené.

Nové elektronické sčítanie zredukuje záťaž obyvateľov, využije existujúce registre Nové elektronické sčítanie zredukuje záťaž obyvateľov, využije existujúce registre

26. septembra 2019

Pripravované SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) zásadne zníži zaťaženie obyvateľov a prvýkrát využijú už existujúce registre dát. Súčasne prvýkrát sa domy a byty sčítajú prostredníctvom samospráv. SR získa nenahraditeľné informácie pre politiky skvalitňujúce život a zistí, ako sa zmenil život jej obyvateľov v dlhodobom horizonte.

Harmonizácia údajov o počte obyvateľov v obciach Slovenskej republiky Harmonizácia údajov o počte obyvateľov v obciach Slovenskej republiky

1. júla 2019

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) ako subjekt poverený vykonaním integrovaného Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „SODB 2021“) v súvislosti s plnením úloh druhého strategického cieľa Národného akčného plánu SODB 2021 na roky 2017 – 2020: Harmonizovať údaje o počte obyvateľov z rôznych zdrojov v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) ponúkol obciam SR možnosť harmonizovať údaje o počte obyvateľov.

Súťaž o návrh loga pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 Súťaž o návrh loga pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

15. júna 2019

Štatistický úrad SR vyhlásil súťaž na vytvorenie loga/logotypu a jednotného vizuálneho štýlu, vrátane jednoduchého grafického manuálu na používanie loga pre najväčší štatistický projekt desaťročia, pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Pracovné stretnutie Štatistického úradu Slovenskej republiky s krajskými Pracoviskami Štatistického úradu Slovenskej republiky Pracovné stretnutie Štatistického úradu Slovenskej republiky s krajskými Pracoviskami Štatistického úradu Slovenskej republiky

8. februára 2019

Štatistický úrad Slovenskej republiky usporiadal v decembri 2019 ďalšie z pracovných stretnutí so zástupcami krajských Pracovísk Štatistického úradu SR. Hlavným cieľom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v Klátovej Novej Vsi bola výmena informácií o pripravovanom projekte sčítania obyvateľov, domov a bytov v internom prostredí úradu.

Zobrazené záznamy: 21 - 30 z 48