Preskočiť na hlavný obsah

Prehľad správ

Štatistický úrad SR zriadil analytický tím s cieľom zefektívniť využitie údajov z registrov a administratívnych zdrojov pre využitie v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 Štatistický úrad SR zriadil analytický tím s cieľom zefektívniť využitie údajov z registrov a administratívnych zdrojov pre využitie v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021

13. júla 2017

Schválenie Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 vládou SR znamená oficiálne potvrdenie realizácie integrovaného sčítania v roku 2021 a ukončenie éry tradičných sčítaní na Slovensku.

Príprava sčítania 2021 je príležitosťou na harmonizáciu údajov o počte obyvateľov v obciach Príprava sčítania 2021 je príležitosťou na harmonizáciu údajov o počte obyvateľov v obciach

28. marca 2017

Štatistický úrad uskutoční v roku 2021 integrované sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „SODB“), ktoré končí éru tradičných cenzov a umožní maximálne využiť údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými od obyvateľov.

Pracovný workshop k príprave Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 Pracovný workshop k príprave Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

9. marca 2017

Sekcia sociálnych štatistík a demografie ako odborný útvar Štatistického úradu SR zodpovedný za prípravu a realizáciu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (ďalej „SODB 2021“) zorganizovala pracovný workshop k SODB 2021 pre pracoviská Štatistického úradu v krajoch.

Vláda SR schválila Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 Vláda SR schválila Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

1. marca 2017

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020, čím oficiálne súhlasila so zmenou spôsobu vykonania jedného z najnáročnejších štatistických zisťovaní koordinovaných Eurostatom a Organizáciou Spojených národov.

Národný akčný plán SODB 2021 prerokuje Hospodárska a sociálna rada SR Národný akčný plán SODB 2021 prerokuje Hospodárska a sociálna rada SR

17. februára 2017

Štatistický úrad SR v súlade s Plánom práce vlády Slovenskej republiky na mesiac február zaslal dnes na prerokovanie Hospodárskej a sociálnej rade SR Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov

Národný akčný plán SODB 2021 v pripomienkovom konaní Národný akčný plán SODB 2021 v pripomienkovom konaní

13. januára 2017

V stredu 11. januára 2017 sa zišli v Bratislave na poslednom zasadaní členovia expertného tímu na prípravu Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020.

Zobrazené záznamy: 41 - 48