Preskočiť na hlavný obsah

Prehľad správ

Medzinárodný workshop zameraný na zdieľanie informácií a skúseností týkajúcich sa terénneho zberu údajov a ostatných činností v rámci príprav cenzu v roku 2021 Medzinárodný workshop zameraný na zdieľanie informácií a skúseností týkajúcich sa terénneho zberu údajov a ostatných činností v rámci príprav cenzu v roku 2021

8. júna 2018

V organizácii spoločných stretnutí, ktoré sú nenahraditeľným zdrojom informácií o spôsoboch, možnostiach a použitých metódach v cenze pokračoval Štatistický úrad Slovenskej republiky aj v mesiaci máj. Pozitívne skúsenosti z posledného workshopu upevnili vzťahy s českými kolegami a pre obe krajiny boli impulzom pre pokračovanie spoločných pracovných stretnutí aj so zapojením ďalších krajín Európy.

Vláda Slovenskej republiky na svojej 82. schôdzi schválila legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 Vláda Slovenskej republiky na svojej 82. schôdzi schválila legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

19. decembra 2017

Schválený legislatívny zámer predbežne stanovuje použitie registrov a administratívnych zdrojov údajov, proces zberu údajov, ktorý odzrkadľuje potreby integrovaného SODB 2021 a zmieňuje sa o určení práv a povinností Štatistického úradu SR, štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, fyzických osôb a právnických osôb.

Workshop Štatistického úrad Slovenskej republiky s akademickou obcou Workshop Štatistického úrad Slovenskej republiky s akademickou obcou

19. júla 2017

Vo štvrtok, 29. júna 2017 sa na pôde Študentského domova Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil workshop na tému Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a potenciál cenzových dát.

Štatistický úrad SR zriadil analytický tím s cieľom zefektívniť využitie údajov z registrov a administratívnych zdrojov pre využitie v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 Štatistický úrad SR zriadil analytický tím s cieľom zefektívniť využitie údajov z registrov a administratívnych zdrojov pre využitie v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021

13. júla 2017

Schválenie Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 vládou SR znamená oficiálne potvrdenie realizácie integrovaného sčítania v roku 2021 a ukončenie éry tradičných sčítaní na Slovensku.

Príprava sčítania 2021 je príležitosťou na harmonizáciu údajov o počte obyvateľov v obciach Príprava sčítania 2021 je príležitosťou na harmonizáciu údajov o počte obyvateľov v obciach

28. marca 2017

Štatistický úrad uskutoční v roku 2021 integrované sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „SODB“), ktoré končí éru tradičných cenzov a umožní maximálne využiť údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými od obyvateľov.

Pracovný workshop k príprave Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 Pracovný workshop k príprave Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

9. marca 2017

Sekcia sociálnych štatistík a demografie ako odborný útvar Štatistického úradu SR zodpovedný za prípravu a realizáciu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (ďalej „SODB 2021“) zorganizovala pracovný workshop k SODB 2021 pre pracoviská Štatistického úradu v krajoch.

Vláda SR schválila Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 Vláda SR schválila Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

1. marca 2017

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020, čím oficiálne súhlasila so zmenou spôsobu vykonania jedného z najnáročnejších štatistických zisťovaní koordinovaných Eurostatom a Organizáciou Spojených národov.

Národný akčný plán SODB 2021 prerokuje Hospodárska a sociálna rada SR Národný akčný plán SODB 2021 prerokuje Hospodárska a sociálna rada SR

17. februára 2017

Štatistický úrad SR v súlade s Plánom práce vlády Slovenskej republiky na mesiac február zaslal dnes na prerokovanie Hospodárskej a sociálnej rade SR Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov

Zobrazené záznamy: 51 - 60 z 62