Preskočiť na hlavný obsah

Slovensko napreduje v sčítaní domov a bytov v spolupráci so samosprávami

3. augusta 2020

V júli 2020 pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021). Po druhom mesiaci sčítania už tri slovenské kraje sčítali domy a byty takmer na 30 %. Veľkou obcou, ktorá finalizuje sčítanie, je Dunajská Lužná a prvým mestom nad 10-tisíc obyvateľov, ktoré sčítalo byty, je Revúca.


Druhý mesiac sčítania domov a bytov

Od prvého mesiaca sčítania domov a bytov sú v systéme zapojené všetky obce SR v celkovom počte 2 927 obcí. K 31. 7. 2020 bolo sčítaných už 20, 6 % bytov na Slovensku.

Najrýchlejšie napreduje sčítanie domov a bytov v Nitrianskom kraji, Trnavskom kraji a Banskobystrickom kraji, kde sčítali okolo 30 % bytov. V rámci Slovenska už máme 13 obcí, ktoré sčítali byty úplne. Najviac ich je v Prešovskom kraji. Sú to obce Cabov, Havranec, Kružlová, Lesnica a Veľká Franková. V Banskobystrickom kraji sú to obce Baláže, Gemerské Dechtáre a Železná Breznica. Trnavský kraj zastupuje obec Chtelnica. V Bratislavskom kraji sú to menšie obce Kaplna a Nový Svet.

Veľkou obcou, ktorá sa blíži k finalizácii sčítania, je Dunajská Lužná, ktorá mala ku dňu 31. 7. 2020 sčítaných takmer 99 % bytov. V obci je takmer 4 000 bytov a ako uviedol starosta obce Dunajská Lužná Štefan Jurčík: „Základom na rýchle sčítanie bol poriadok v stavbách a dobrá práca našich zamestnancov, ktorí pracujú so súpisnými číslami a mali veľký prehľad o obci Dunajská Lužná. Patrí im moja vďaka. Pre Dunajskú Lužnú je Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 veľmi dôležitý projekt. Naša obec je známa komplikovanou dopravnou situáciou a práve SODB 2021 je dobrý odrazový mostík na jej riešenie. Veľa obyvateľov, ktorí tu majú nehnuteľnosť, si neuvádza v obci trvalý pobyt. Vďaka sčítaniu domov a bytov už teraz vieme, že máme v obci približne o 3 000 obyvateľov viac, ako uvádza trvalý pobyt. Oficiálne máme na trvalom pobyte okolo 7 450 ľudí, ale na základe sčítania domov a bytov toto číslo môže presiahnuť aj 10 000 obyvateľov, ktorí denne do Dunajskej Lužnej cestujú.

Pre nás bude SODB 2021 nosným odrazovým mostíkom na budovanie novej infraštruktúry a dopravy do obce. Či už cestnej infraštruktúry, alebo posilnenie integrovanej dopravy do obce.“

K 100 % sčítaných bytov sa blíži ako prvé na Slovensku aj mesto Revúca, ktoré má viac ako 6 500 bytov a patrí k veľkým mestám nad 10-tisíc obyvateľov.

Primátor mesta Revúca Ing. Július Buchta: „Veľmi ma teší, že v prvej fáze Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré je zároveň historicky prvýkrát riešené integrovaným plne elektronickým systémom, ako mesto nad 10 000 obyvateľov zastávame prvenstvo. Že sa nám v tak krátkej dobe od spustenia najrozsiahlejšieho projektu Štatistického úradu SR, podarilo uskutočniť sčítanie domov a bytov na 99 percent. A to práve vďaka dobrej vzájomnej spolupráci zamestnancov Mestského úradu so správcovskými spoločnosťami. Som rád, že toto sčítanie je založené na informáciách z existujúcich administratívnych zdrojov, bez akýkoľvek papierových formulárov, čím nezaťažujeme obyvateľov mesta, no napriek tomu získame komplexný prehľad o formách vlastníctva bytov, o počte neobývaných bytov, o tom, či občania preferujú menšie byty, resp. celkovo sa nám podarí nadobudnúť informácie, ktoré sa zameriavajú na súčasnú kvalitu bývania a vyjadrujú potrebu budovania nového bývania.

Pretože práve tieto spracované údaje nám pomôžu pri rozvoji mesta, nielen ako podklad pre územné plánovanie, ale najmä pri riešení bytovej a parkovacej politiky, ktorú máme v zámere naštartovať formou výstavby nových parkovacích plôch a nájomných bytových domov.“

Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR: „Sčítanie prebieha v súčinnosti s obcami a priebežne riešime otázky, ktoré vznikajú. Môžem konštatovať, že aj napriek letu, sčítanie prebieha kontinuálne a obce naplno pracujú. Pre projekt je podstatné, aby boli všetky údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, t. j. k 1. 1. 2021,“ zdôraznila.

Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytoch na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu - sčítanie obyvateľov.


Na stiahnutie

/ Slovensko napreduje v sčítaní domov a bytov v spolupráci so samosprávami (pdf 245,0 kB)