Preskočiť na hlavný obsah

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

16. októbra 2020

V septembri sa sčítanie domov a bytov v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

Spolu je na Slovensku editovaných viac ako 60 % bytov z celkového počtu bytov zaradených aktuálne do systému. Reálne je však posun v sčítaní výraznejší, pretože je vysoký podiel rozpracovaných bytov, ktoré si obce nechávajú otvorené k rozhodujúcemu okamihu sčítania, t. j. k 1. 1. 2021.

V elektronickom systéme k 30. 9. aktívne pracuje 99,6 % obcí. Niekoľko obcí s malým počtom bytov ešte len začína pracovať.

Vo všetkých krajoch počet a podiel editovaných bytov v septembri oproti predchádzajúcemu mesiacu (augustu) vzrástol, najvýraznejšie v Košickom a Prešovskom kraji.

Vďaka zodpovednému prístupu samospráv je sčítanie domov a bytov na Slovensku už teraz v pokročilej etape a plynulo prechádza do fázy prípravy sčítania obyvateľov 2021.


Koľko miest a obcí už má 100 % sčítaných bytov

Celkovo 198 obcí už sčítalo domy a byty na 100 %. Sú medzi nimi malé obce, ale aj mestá s viac ako 1 000 bytmi, napr. Lužianky, Belá, Ivanka pri Nitre, Marianka, Chynorany, Slovenská Ľupča, Rabča, Veľké Leváre a dokonca aj jedno krajské mesto – Nitra. Tretina obcí má sčítanie domov a bytov rozpracované na 80 %.

Výsledky v krajských mestách

Výsledky krajských miest v SR sa rôznia a do veľkej miery kopírujú stav sčítania v príslušnom kraji. Krajské mesto Nitra spracovalo byty na 100 %. Samotné mesto Banská Bystrica 80,7 % a Trnava editovala viac ako 70 % bytov, mesto Košice 60 % bytov. Ostatné krajské mestá majú editovanú polovicu bytov. Mesto Trenčín 55 %, prípadne menej ako štvrtinu Žilina a Prešov.

Primátor mesta Nitra Marek Hattas – prvé krajské mesto, ktoré editovalo 100 % bytov. „Mimoriadne ma potešilo, že Nitra sa stala prvým krajským mestom, ktoré úspešne ukončilo sčítavanie všetkých domov a bytov. Svedčí to o kvalite a profesionalite celého tímu, ktorý sa na sčítavaní podieľal. Aj touto cestou by som sa im chcel za ich prácu veľmi pekne poďakovať. Rád by som tiež vyzval všetkých obyvateľov, aby rešpektovali sčítavanie, ktoré je mimoriadne dôležité pre všetky mestá a obce. Vďaka zozbieraným údajom samospráva vidí, ako sa mení kvalita bývania a života v Nitre. Na základe dát dokážeme vyhodnotiť, v ktorých lokalitách je potrebné dobudovať infraštruktúru, napríklad kde je potrebné vytvoriť nové škôlky či zariadenia pre seniorov. Zjednodušene povedané, zozbierané údaje nám pomáhajú pri skvalitnení života v našom meste.“

Ing. Renáta Dušová, riaditeľka Pracovisko ŠÚ SR v Nitre „Obce Nitrianskeho kraja naštartovali proces sčítania domov a bytov hneď od prvého dňa veľmi zodpovedne a aktívne. Naši regionálni experti sčítania na dennej báze komunikujú s poverenými osobami z obcí v otázkach metodickej pomoci a pri práci v elektronickom systéme pre sčítanie domov a bytov. Intenzívna spolupráca so samosprávami je dobrá cesta k postupnému ukončovaniu sčítania všetkých domov a bytov v kraji.“


Mestá nad 10 000 obyvateľov

Z 88 miest v SR nad 10 000 obyvateľov, kde započítavame aj mestské časti Bratislavy a Košíc, viac ako polovica má už 50 % bytov editovaných.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR, uvádza: „Výsledky považujeme za uspokojivé vzhľadom na čas, ktorý nám do ukončenia sčítania domov a bytov zostáva. Je však nutné konštatovať, že v týchto dňoch už do procesu vstupujú školenia zamestnancov samospráv na sčítanie obyvateľov a celkovo príprava na sčítanie obyvateľov. Apelujem preto na obce, aby nepoľavili v sčítaní domov a bytov a skutočne finalizovali dáta, lebo v ďalšom období už na túto agendu nebudú mať toľko času.“


Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je získať vyčerpávajúce, objektívne a jedinečné dáta, ktoré nemožno získať z iných zdrojov. Výsledkom budú údaje napríklad o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či o vybavenosti kúpeľnou a záchodom. Novinkou oproti minulosti budú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či informácií o nadstavbách.


Sčítanie obyvateľov v prípravnej fáze

Na sčítanie domov a bytov už tento mesiac nadviaže druhá fáza SODB 2021 v svojej príprave – sčítanie obyvateľov.

Jasmína Stauder, hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 uvádza: „V mesiaci október sme začali realizovať prípravu sčítania obyvateľov v spolupráci so samosprávami. Úvodnou aktivitou bolo školenie obcí k sčítaniu obyvateľov. Vzhľadom na pandemickú situáciu sme opäť využili dištančnú formu školenia, ktorá zahŕňa videoprezentácie. V tomto mesiaci sa zároveň začína aj informačná kampaň pre obyvateľov k samotnému sčítaniu, ktoré sa uskutoční od 15. 2. do 31. 3. 2021.“


Na stiahnutie

/ Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov (pdf 409,6 kB)