Preskočiť na hlavný obsah

Súťaž o návrh loga pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

15. júna 2019

Štatistický úrad SR („ŠÚ SR“) vyhlásil súťaž na vytvorenie loga/logotypu a jednotného vizuálneho štýlu, vrátane jednoduchého grafického manuálu na používanie loga pre najväčší štatistický projekt desaťročia, pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 („SODB 2021“). Víťazný návrh bude prezentovať projekt SODB 2021, bude sa používať v internej i externej komunikácii. Logotyp má vyjadrovať užitočnosť a prínosy SODB 2021 pre spoločnosť, v obyvateľoch má podnecovať pozitívne postoje k projektu sčítania a má byť motiváciou k sčítaniu sa. Jednoduchosť, ľahká zapamätateľnosť, nezameniteľnosť s inými značkami a dobrá čitateľnosť pri spracovaní rôznymi technológiami v rôznych veľkostiach sú základnými kritériami, ktoré má logotyp spĺňať. Súťaž prebieha verejne a anonymne, zapojiť sa môžu jednotlivci, kreatívne tímy, grafické štúdiá, firmy. Návrhy budú v oboch kolách súťaže posúdené a vyhodnotené porotou pozostávajúcou z odborníkov v oblasti dizajnu a zástupcov ŠÚ SR. Autor/i víťazného návrhu bude/ú odmenený/í zaujímavou finančnou čiastkou. Súťažné návrhy je možné zasielať do 15. júla 2019 na adresu ŠÚ SR. Viac informácii o súťaži, prihlášku ako aj podrobné súťažné podmienky nájdete na webovom sídle ŠÚ SR, v časti Aktuality.