Preskočiť na hlavný obsah

Vláda Slovenskej republiky na svojej 82. schôdzi schválila legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

19. decembra 2017

V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020, ktoré vyjadruje podporu sčítaniu so zníženou administratívnou záťažou obyvateľov, Štatistický úrad SR navrhol uskutočniť na Slovensku v roku 2021 integrované sčítanie. Schválený legislatívny zámer predbežne stanovuje použitie registrov a administratívnych zdrojov údajov, proces zberu údajov, ktorý odzrkadľuje potreby integrovaného SODB 2021 a zmieňuje sa o určení práv a povinností Štatistického úradu SR, štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, fyzických osôb a právnických osôb. Zároveň zohľadňuje závery zasadnutí pracovných skupín Štatistického úradu SR a rokovaní s inými ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávy, akademickou obcou, vedeckou obcou a inými organizáciami.

V nasledujúcom období bude prebiehať príprava samotného zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.