Preskočiť na hlavný obsah

Vláda SR schválila Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

1. marca 2017

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020, čím oficiálne súhlasila so zmenou spôsobu vykonania jedného z najnáročnejších štatistických zisťovaní koordinovaných Eurostatom a Organizáciou Spojených národov. Štatistický úrad SR sleduje touto zásadnou zmenou predovšetkým zníženie administratívnej záťaže obyvateľov a udržanie kvality cenzových údajov.

Doterajšie analýzy preukázali, že optimálnym cenzovým modelom pre rok 2021 je integrované sčítanie. Takéto sčítanie v podmienkach Slovenskej republiky umožní maximálne využiť údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými od obyvateľov.

Vzhľadom na to, že údaje v registroch a administratívnych zdrojoch sa primárne nezbierajú na štatistické účely, úspešnosť prvého integrovaného sčítania je podmienená spoluprácou najmä so správcami vybraných registrov a administratívnych zdrojov. Štatistický úrad SR verí, že práve Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 bude vhodným nástrojom na dosiahnutie tejto spolupráce a prezentáciu sčítania širokej verejnosti.