Preskočiť na hlavný obsah

Využitie administratívnych zdrojov údajov pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – medzinárodný workshop

18. decembra 2018

Štatistický úrad Slovenskej republiky bude v roku 2021 realizovať Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré bude integrovať údaje získané od obyvateľov s údajmi z vybraných administratívnych zdrojov a registrov. Práve využitie administratívnych údajov bolo hlavnou témou medzinárodného workshopu Využitie administratívnych zdrojov údajov pre účely Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. 

Podujatie zorganizoval Štatistický úrad Slovenskej republiky v dňoch 28. – 29. novembra 2018 v Bratislave na základe Memoranda o porozumení a spolupráci medzi štatistickými inštitúciami krajín Vyšehradskej skupiny.

Okrem zástupcov štatistických úradov krajín V4 pozvanie prijali aj zástupcovia štatistických úradov Chorvátska, Slovinska a Rumunska.

Dvojdňové podujatie bolo zamerané na výmenu skúseností a informácií týkajúcich sa využitia administratívnych zdrojov a registrov v rámci prípravy Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. 

Medzinárodný workshop otvoril generálny tajomník služobného úradu Marek Hargaš a privítal všetkých účastníkov. Počas workshopu odznelo osem odborných príspevkov, ktoré potvrdili, že zámerom všetkých zúčastnených krajín je v nadchádzajúcom sčítaní v čo najväčšej miere využiť dostupné administratívne zdroje údajov a tým znížiť administratívne zaťaženie obyvateľstva, zvýšiť efektívnosť a kvalitu získaných informácií a údajov.

Veľkým prínosom boli námety pre pripravované sčítanie od zástupcu Štatistického úradu Slovinska, ktorý má skúsenosti so sčítaním založenom na využití iba administratívnych zdrojov údajov.

Účastníci workshopu sa zhodli na tom, že administratívne zdroje údajov v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 zohrávajú veľkú úlohu. Ich využitie má vplyv na zmenu konceptu sčítania, v ktorého prípravnej fáze je nevyhnutná realizácia odborných činností ako sú nastavenie legislatívneho rámca pre poskytovanie administratívnych zdrojov a ochranu údajov, komunikácia so správcami administratívnych zdrojov, hodnotenie kvality administratívnych zdrojov, integrácia údajov z administratívnych zdrojov a analýza dostupných administratívnych zdrojov.

Účastníkom medzinárodného workshopu boli sprostredkované hodnotné informácie aj v rámci odbornej diskusie.

Vzájomná výmena informácií a skúseností pri príprave budúceho cenzu bude pokračovať pracovným stretnutím zúčastnených strán v Budapešti na jar 2019.


Fotografia – medzinárodný workshop