Preskočiť na hlavný obsah

Zástupcovia 18 inštitúcií a úradov vytvorili Ústrednú komisiu pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov

26. novembra 2019

Predseda Štatistického úradu SR Alexander Ballek zriadil a na prvom stretnutí aj uviedol do činnosti Ústrednú komisiu pre sčítanie, ktorá bude poradným orgánom pri realizácii SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV v roku 2021 (SODB 2021).

Hlavnou úlohou komisie bude koordinovať prácu pri príprave a realizácii sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 ako aj pri následnom spracovaní výsledkov a zosúladení prístupu k SODB 2021.

„Zastúpenie v komisii majú všetky dôležité inštitúcie, rezorty či úrady, ktoré sa podieľajú na realizácii sčítania. Na stretnutiach sa bude posudzovať a hodnotiť postup prác, riešiť nejasnosti či prípadné aktuálne problémy, ktoré ukáže prax,“ uviedol Alexander Ballek.

V komisii má zastúpenie spolu 18 rôznych ministerstiev, inštitúcií, združení resp. ústredných orgánov štátnej správy – okrem Štatistického úradu SR (ŠÚ SR), napríklad ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, rezorty školstva, vnútra a životného prostredia, aj vybrané úrady (napr. úrad geodézie, kartografie a katastra, úrad na ochranu osobných údajov atď.). Rovnako sú členmi Ústrednej komisie pre sčítanie aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únia miest Slovenska, Sociálna poisťovňa, Ekonomická univerzita alebo Slovenská akadémia vied.

Význam komisie oproti minulosti zásadne stúpol, pretože prvýkrát v histórii sa celoplošný cenzus realizuje ako integrované sčítanie. „Historicky prvýkrát sa budú kombinovať existujúce údaje z 11 existujúcich administratívnych zdrojov s údajmi z terénneho zisťovania od obyvateľov. Takýto nový model sčítania je mnohonásobne náročnejší na koordináciu všetkých zainteresovaných inštitúcií,“ zdôraznil A. Ballek.

Nový koncept sčítania bude pracovať s existujúci dátami naprieč rôznymi administratívnymi zdrojmi údajov, vrátane registrov, ktoré majú v gescii rôzne štátne rezorty, úrady a inštitúcie. Spracúvať sa budú len vybrané údaje potrebné pre účely sčítania. Vďaka tomu bude formulár pre obyvateľa výrazne obsahovo zredukovaný. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa realizuje na území SR každých 10 rokov, už vyše storočie. Medzi jedinečné dáta, ktoré nemajú alternatívny zdroj, patria napríklad informácie o materinskom jazyku, národnostnom zložení či náboženskom vyznaní obyvateľov, o spôsobe a periodicite dochádzania za prácou / do školy, o štruktúrach obyvateľstva v krajine z pohľadu vzdelania, rodinného stavu, súčasnej ekonomickej aktivity, resp. postavenia v zamestnaní. Dôležité sú tiež vybrané informácie o kvalite života, napríklad vyčerpávajúce dáta o typoch existujúcich domácností a vzťahoch v rámci nich.

Dôležitejšou zmenou SODB 2021 oproti minulosti je skutočnosť, že obyvateľ sa sčíta sám a výlučne elektronicky.

SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, vo všetkých členských štátoch EÚ sa realizuje v roku 2021.

SODB 2021:

  • Sčítanie obyvateľov, uskutoční sa v priebehu šiestich týždňov od 15. februára 2021 do 31. marca 2021
  • Sčítanie domov a bytov, zrealizujú mestá a obce od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.