Preskočiť na hlavný obsah

Mediálne aktuality

8. marca 2022

Máme viac žien ako mužov

Na Slovensku žije podľa posledného SODB 2021 2 783 894 žien. Oproti roku 2011 ich počet vzrástol o 14 630. Ženy prevládajú vo všetkých krajoch Slovenska. Okres Kežmarok je najvyrovnanejším v SR, čo sa týka podielu mužov a žien. V tomto okrese je to takmer 50:50 – hoci ženy tiež o stotinku percenta prevládajú.

viac

28. februára 2022

Ukrajinská národnosť a štátna príslušnosť - aktuálne zo SODB 2021

Ukrajinskú národnosť uviedlo 9 451 trvalo bývajúcich obyvateľov na území Slovenskej republiky. Ukrajinskú národnosť ako ďalšiu národnosť uviedlo 1 586 trvalo bývajúcich obyvateľov na území Slovenskej republiky. Ukrajinské štátne občianstvo má 6 339 trvale bývajúcich obyvateľov na území Slovenskej republiky. Najvyšší počet obyvateľov s ukrajinskou národnosťou sa nachádza v Prešovskom kraji, v ktorom žije 2 859 obyvateľov s ukrajinskou národnosťou. Najvyšší počet obyvateľov s ukrajinským štátnym občianstvom je v Bratislavskom kraji, kde žije 1 984 obyvateľov s ukrajinským štátnym občianstvom. Z ...

viac

15. februára 2022

Premiéra dokumentu „Sčítanie 2021 a jeho miesto v histórii Slovenska“

Pred rokom -  dňa 15.2.2021 -  sa začalo prvé elektronické online samosčítanie obyvateľov na Slovensku. Pri tejto príležitosti prinášame v spolupráci s RTVS premiéru dokumentu „Sčítanie 2021 a jeho miesto v histórii Slovenska“. Dokument  je  premiérovo do vysielania programového okruhu Dvojka zaradený v  sobotu 19.2.2022 o 18.05 hod.

viac

14. februára 2022

V spolupráci s analytikmi Štatistického úradu SR sme spustili publikovanie zaujímavých analýz a článkov

V sekcii „ Populárne články a blogy“ spúšťame publikovanie zaujímavých článkov a analýz zo SODB 2021. V prvej  analýze publikovanej dňa 14.2.2022 sa podrobnejšie pozrieme na ukazovatele krajina narodenia, štátna príslušnosť, rodinný stav a vzdelanie na úrovni krajov. Na analýze  spolupracovala Ing. Veronika Krišková, odborná analytička ŠÚ SR.

viac

8. februára 2022

Národnosť, ďalšia národnosť a materinský jazyk

Prinášame výsledky v kombinácii už aj na www.scitanie.sk. Výsledky si môžete pozrieť tu: https://www.scitanie.sk/vysledky-v-kombinacii

viac

7. februára 2022

Podrobné inštruktážne video k stránke www.scitanie.sk na YouTube

Prinášame vám podrobné inštruktážne video, ktorého cieľom je predstaviť prácu so stránkou www.scitanie.sk a jej ďalšie funkcie.

viac

31. januára 2022

Tlačová konferencia záznam

​Prinášame vám záznam tlačovej konferencie, ktorá sa konala dňa 20.1.2022. Témou tlačovej konferencie boli základné vybrané výsledky SODB 2021.

viac

28. januára 2022

Štatistický úrad SR daruje obciam tablety zo sčítania

ŠÚ SR bude distribuovať na všetky obce list,  v ktorom ich oboznámi s postupom pri darovaní tabletov. Súčasťou listu je aj návrh darovacej zmluvy. Samotný proces darovania bude trvať dlhšie vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky musí udeliť súhlas pre každú darovaciu zmluvu osobitne. Predpokladáme však, že najneskôr do konca júna 2022 budú už tablety vo všetkých  obciach a celý proces darovania bude ukončený.

viac

20. decembra 2021

Tlačová konferencia záznam

We bring you a record of the press conference, held on 20 December 2021.

viac

12. novembra 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky získal druhú cenu ITAPA

Štatistický úrad Slovenskej republiky získal druhú cenu ITAPA v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti. Tento úspech sme si podľa TOP odborníkov zaslúžili za projekt SODB 2021.

viac

Zobrazené záznamy: 51 - 60

Autor: Štatistický úrad SR