Preskočiť na hlavný obsah

Na čom pracujeme

Príprava najväčšieho a najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania, Sčítania obyvateľov, domov a bytov je v plnom prúde. V súčasnosti prebieha:

Realizácia sčítania domov a bytov

jún 2020 – február 2021

Štatistický úrad SR spustil elektronické sčítanie domov a bytov, ktoré prebieha od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Školenie elektronického sčítania domov a bytov pre poverené osoby a manažérov poverených osôb v obciach

máj 2020

Každá poverená osoba a manažér poverenej osoby absolvuje školenie elektronického sčítania domov a bytov formou e-learningu na portáli esdb-skolenie.scitanie.sk. Jeho úspešné absolvovanie je podmienkou pre získanie prístupu k formuláru pre sčítanie domov a bytov.

Školenia vybraných obcí k pilotnému zisťovaniu pre elektronické sčítanie domov a bytov a realizácia pilotného zisťovania

apríl 2020

V spolupráci s vybranými obcami sa testujú všetky procesy, ktoré sú nevyhnutné na riadnu a včasnú realizáciu elektronického sčítania domov a bytov.