Preskočiť na hlavný obsah

Ako sa realizovalo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) na Slovensku bolo založené na novom koncepte.

  • Prvýkrát sa namiesto tradičného sčítania uskutočnilo integrované sčítanie a plne elektronické sčítanie.
  • Integrované sčítanie je sčítanie založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov.
  • Sčítanie bolo realizované    výlučne    elektronicky, bez    použitia papierových formulárov, prostredníctvom e-formulárov.     

SODB 2021 bolo realizované v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas sčítania bola polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.

Sčítanie domov a bytov

Sčítanie domov a bytov sa realizovalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Zber údajov zabezpečovali obce SR (v hlavnom meste SR Bratislave a v Košiciach mestské časti), v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nepodieľal.

Predmetom sčítania domov a bytov boli všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané chatrče, ktorým nemôže byť pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri adries, obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie.

Sčítanie domov a bytov sa realizovalo prostredníctvom elektronického sčítacieho formulára, ktorý mal dve podoby – databázovú a dotazníkovú.

Sčítanie obyvateľov

Samosčítanie obyvateľov bolo realizované v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Obyvateľ sa sčítal sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom e-formulára dostupného na www.scitanie.sk alebo v mobilnej aplikácii SODB 2021. Z dôvodu nepriaznivej epidemickej situácie bolo potrebné pristúpiť k novelizácii zákona o sčítaní a asistované sčítanie posunúť.   

Asistované sčítanie sa uskutočnilo v termíne od 3. mája do 13. júna 2021. Asistované sčítanie bolo určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby, išlo najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov. Obyvateľ mal možnosť sčítať sa na kontaktom mieste v obci s pomocou stacionárneho asistenta alebo telefonicky požiadať na obci/call centre o mobilného asistenta, ktorý obyvateľa navštívil v domácnosti.

Vďaka novému konceptu sčítania

  • boli efektívne využité existujúce administratívne zdroje údajov,
  • znížila sa administratívna záťaž obyvateľstva (obyvateľ sa nepodieľal na sčítaní domov a bytov, formulár na sčítanie obyvateľov obsahoval v porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami menej otázok, obyvateľ sa sčítal na akomkoľvek mieste na zariadení s internetovým pripojením),
  • skvalitnili sa získané údaje najmä z hľadiska ich úplnosti,
  • znížili sa náklady na prácu v teréne.

Autor: Štatistický úrad SR