Preskočiť na hlavný obsah

Tlačové správy

29. decembra 2023

Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal v decembri 2023 Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2021. Elektronická podoba Štatistického lexikónu obcí Slovenskej republiky 2021 nadväzuje na hodnotu a tradíciu pôvodnej tlačenej publikácie, prináša porovnateľné množstvo detailných informácií o obciach získaných zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, avšak s novými možnosťami prístupu k dátam a interakcie.

viac

7. novembra 2023

Európska súťaž v štatistike 2024 AJ O ÚDAJOCH ZO SODB 2021

Štatistický úrad SR otvára druhý ročník Európskej súťaže v štatistike 2023/2024, ktorá je určená stredoškolákom. Vďaka praktickým zadaniam súťaž učí vyhľadávať a používať overené fakty z oficiálnych dátových zdrojov. Aktivitu realizuje Štatistický úrad SR v spolupráci s Eurostatom (štatistickým úradom Európskej únie), pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťažné tímy zložené z najviac troch študentov môžu registrovať ich tútori (pedagógovia) od 7. novembra 2023 do 7. decembra 2023. V tomto ročníku budú stredoškoláci pracovať aj s údajmi zo SODB 2021.

viac

31. októbra 2023

Štatistika v súvislostiach: Rodinné správanie populácie Slovenska

Štatistický úrad Slovenskej republiky dňa 31. októbra 2023 vydal prierezovú analytickú publikáciu Rodinné správanie populácie Slovenska. Publikácia zostavená z výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 a výsledkov zisťovania EU SILC nadväzuje na obdobnú publikáciu vydanú Štatistickým úradom SR v roku 2015.

viac

4. októbra 2023

Štatistický úrad SR zverejnil rozšírené výsledky o domácnostiach a o obývanosti domov a bytov

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil v rámci pokračujúcej diseminácie údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 rozšírené výsledky o domácnostiach a o obývanosti domov a bytov.

viac

15. augusta 2023

Štatistický úrad SR zverejnil „Časové rady“

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil v rámci pokračujúcej diseminácie údajov zo SODB 2021 na svojej webovej stránke www.scitanie.sk časové rady za obyvateľov, domy, byty aj domácnosti.

viac

30. júna 2023

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021: Národná analytická správa

Štatistický úrad Slovenskej republiky dňa 30. júna 2023 vydal Národnú analytickú správu, publikáciu zostavenú na základe výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Národná analytická správa je inovatívnym publikačným produktom, ktorý poskytuje komplexný pohľad na populáciu SR a podmienky jej bývania k rozhodujúcemu okamihu sčítania.

viac

18. mája 2023

Štatistický úrad SR zverejnil základné údaje o domácnostiach

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil na svojej webovej stránke www.scitanie.sk základné výsledky o domácnostiach zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

viac

18. mája 2023

Štatistický úrad SR zverejnil výsledky o obyvateľoch bez domova

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil výsledky o obyvateľoch bez domova na základe Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

viac

14. apríla 2023

Analýzy dát získané sčítaním, prezentované v aktuálnom čísle časopisu Slovenská štatistika a demografia

Časopis Slovenská štatistika a demografia je ďalším informačným odborným nástrojom ako sa dozvedieť o údajoch zo SODB 2021 viac. Aktuálne predkladané číslo časopisu Slovenská štatistika a demografia je venované analýzam dát získaných Sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Poskytuje čitateľom prvé odborné články, ktorých základom sú už dáta zo sčítania v roku 2021.

viac

31. januára 2023

„MOJA OBEC“ už dostupná na stránke www.scitanie.sk

Štatistický úrad Slovenskej republiky sprístupnil na stránke www.scitanie.sk ďalší produkt v rámci diseminácie údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 s názvom „MOJA OBEC“. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 vychádzalo z konceptu kombinácie údajových zdrojov (údajov od obyvateľov a údajov z administratívnych zdrojov) a z hľadiska formy bolo plne elektronickým sčítaním. Obe charakteristiky mali a majú výrazný dopad na proces zberu údajov a ich spracovanie. Projekt cenzu však od začiatku počítal aj s inovatívnymi zmenami pri šírení získaných údajov.

viac

Zobrazené záznamy: 1 - 10 z 28

Autor: Štatistický úrad SR