Preskočiť na hlavný obsah

Tlačové správy

16. mája 2022

ŠÚ SR zverejnil rozšírené výsledky o domoch a bytoch v multidimenzionálnych tabuľkách

Prvou skupinou údajov zverejnených zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 boli základné výsledky, ktoré prezentujú zisťované údaje z hľadiska ich základných štruktúr. Druhú skupinu tvoria rozšírené výsledky, ktoré prezentujú zisťované údaje v logických kombináciách, čím sa významne zvyšuje informačný potenciál údajov. Rozšírené výsledky o domoch a bytoch ŠÚ SR zverejnil 16. mája 2022 a odborná aj široká verejnosť sa môže s nimi zoznámiť na stránke www.scitanie.sk

viac

10. mája 2022

Najmenšie obce Slovenskej republiky - čo o nich vieme zo sčítaní od roku 2001

Slovenská republika je veľmi rozmanitá. Tak svojimi obyvateľmi, ako aj kultúrou, architektúrou či zvykmi. SODB 2021 ukázalo, že máme aj zaujímavé „miniobce“, ktoré boli zaradené do veľkostnej skupiny 0 až 199 obyvateľov. Pozreli sme sa bližšie na tie úplne najmenšie a ich vývoj v sčítaniach od roku 2001.

viac

3. mája 2022

Najviac vykurujú solárnou energiou v Žilinskom kraji

Nad slovenským priemerom je Žilinský kraj, kde solárnu energiu využíva na kúrenie 258 bytov (0,09 %), v roku 2011 to boli kraje s podielom 0,04 % – Trenčiansky (87 bytov) a Košický (94 bytov). Solárna energia sa začína presadzovať aj v Trnavskom kraji, kde je takto vykurovaných 176 bytov (0,07 %). O využitie slnka sa snaží aj Banskobystrický kraj, kde majú vďaka slnku teplo v 154 bytoch (0,06 %), a aj Trenčiansky kraj, kde slnko vykuruje 143 bytov (zhodne 0,06 %). Najmenej solárnu energiu využíva Bratislavský kraj, kde je takto vykurovaných len 120 bytov, čo predstavuje iba 0,03-percentný podiel.

viac

1. mája 2022

Máj, lásky čas a SODB 2021

Za posledných 10 rokov podiel ženatých, resp. vydatých na území Slovenskej republiky mierne klesol. V roku 2011 bývalo v SR 2 214 767 ženatých/vydatých obyvateľov, čo predstavuje podiel 41,48 %. Pri poslednom sčítaní v roku 2021 bol počet obyvateľov spadajúcich do rodinného stavu ženatý/vydaté 2 182 365 obyvateľov (40,05 % zo všetkých obyvateľov SR). Podiel ženatých/vydatých obyvateľov teda za posledných 10 rokov klesol o 1,43 percentuálneho bodu (zo 41,48 % v roku 2011 na 40,05 % v roku 2021).

viac

22. apríla 2022

Deň Zeme - aký zdroj energie na vykurovanie používajú byty v Slovenskej republike

V rámci zisťovaného ukazovateľa „Štruktúra bytov podľa zdroja energie využívaného na vykurovanie“ môžeme konštatovať, že pevné palivo využíva v Slovenskej republike 21, 32 % bytov, čo predstavuje 476 621 bytov. Plynom je vykurovaných na Slovensku 1 480 472 bytov (66,22%), elektrinou 100 136 bytov (4,48 %). Obyvatelia Slovenska vykurujú svoje byty aj kvapalným palivom 3 675 (0,16 %) a solárnou energiou 1 225 (0,05 %). Iné zdroje využíva 121 073 bytov v SR, čo predstavuje 5,42-percentný podiel.

viac

8. marca 2022

Máme viac žien ako mužov

Na Slovensku žije podľa posledného SODB 2021 2 783 894 žien. Oproti roku 2011 ich počet vzrástol o 14 630. Oproti roku 2011 vrástol najvýraznejšie počet žien vo veku nad 65 rokov. V roku 2011 sme mali viac ako 426 tisíc žien v tejto vekovej skupine v roku 2021 to už bolo viac ako 550 tisíc. Tento trend potvrdzuje známy fakt, že obyvateľstvo starne a súčasne sa ženy dožívajú vyššieho veku.

viac

15. februára 2022

Dokument „Sčítanie 2021 a jeho miesto v histórii Slovenska

Dokument vznikol v spolupráci so Štatistickým úradom SR, vybranými samosprávami a odborníkmi a má byť historickým pripomenutím prvého elektronického cenzu v SR pre ďalšie generácie.

viac

9. februára 2022

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil ďalšie údaje za deklaratórne premenné

Po zverejnení základných výsledkov o národnosti, ďalšej národnosti a materinskom jazyku a na základe požiadaviek užívateľov údajov Štatistický úrad Slovenskej republiky prehodnotil postup šírenia údajov zo SODB 2021 a zverejnil dňa 8.2.2022 údaje za deklaratórne premenné v kombinácii. Ďalšie údaje budú šírené v zmysle platnej stratégie šírenia výsledkov zo SODB 2021.

viac

28. januára 2022

Štatistický úrad SR daruje obciam tablety zo sčítania

Predseda ŠÚ SR Alexander Ballek: „Spoločne sa nám podarilo splniť verejný prísľub daný počas realizácie SODB 2021, a síce maximálne efektívne využiť infraštruktúru zo sčítania pre ďalší verejný záujem.“

viac

20. januára 2022

Štatistický úrad zverejňuje ďalšie údaje zo SODB 2021

V decembri 2021 ŠÚ SR prezentoval a na stránke sčítania zverejnil základné výsledky zo sčítania domov a bytov a prvé vybrané základné výsledky o obyvateľoch, údaje boli k dispozícii za SR, kraje a okresy. V januári 2022 ŠÚ SR zverejňuje všetky tieto údaje do úrovne obcí vrátane zverejnenia počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v jednotlivých obciach a zároveň sú k dispozícii základné údaje o veľkostných skupinách obcí, o krajine narodenia, o vekovej štruktúre podľa jednotiek veku, o náboženskom vyznaní, národnosti, ďalšej národnosti a materinskom jazyku. Veľkostné skupiny obcí Podľa výsledkov SOD...

viac

Zobrazené záznamy: 1 - 10 z 14

Autor: Štatistický úrad SR