Preskočiť na hlavný obsah

Mediálne aktuality

8. októbra 2023

Koľko trvalo neobývaných domov a bytov je na východnom Slovensku?

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil v rámci diseminácie výsledkov zo SODB 2021 obývanosť domov a bytov v SR. Neobývané domy (trvalý pobyt)! Počet neobývaných domov v Košickom kraji je 32 776 a v Prešovskom kraji je 35 597. Najviac neobývaných domov v Košickom kraji je v okrese Košice – okolie s počtom 8 065. Najviac neobývaných domov v Prešovskom kraji je v okrese Prešov s počtom 5 893. Neobývané byty (trvalý pobyt)! Počet neobývaných bytov v Košickom kraji je 54 685 a v Prešovskom kraji je 55 791. Najviac neobývaných bytov v Košickom kraji je v okrese Košice – okolie s počtom 8 96...

viac

7. októbra 2023

Materinský jazyk a jeho vývoj

Materinský jazyk slovenský narástol! Vývoj materinského jazyka kopíruje históriu našich dejín. V roku 1910 bolo v populácii zastúpených okolo 58 % obyvateľov, ktorí si uvádzali slovenský materinský jazyk. Naopak cez 30 % obyvateľov sa hlásilo k maďarskému materinskému jazyku a takmer 7 % k nemeckému materinskému jazyku. Cez 3 % tvoril rusínsky materinský jazyk. Prelom nastal v roku 1991, kedy si slovenský materinský jazyk udalo viac ako 84 % obyvateľov. Maďarský materinský jazyk si udávalo okolo 10 %, rusínsky okolo 1 % a nemecký materinský jazyk sa úplne vytratil.

viac

6. októbra 2023

Košický kraj a Prešovský kraj

Počet trvalo neobývaných domov v Košickom kraji je 32 776. Najviac neobývaných domov v Košickom kraji je v okrese Košice – okolie s počtom 8 065. Počet trvalo neobývaných bytov v Košickom kraji je 54 685. Najviac neobývaných bytov v Košickom kraji je v okrese Košice – okolie s počtom 8 960. V Prešovskom kraji je 35 597 trvalo neobývaných domov. Najviac neobývaných domov v Prešovskom kraji je v okrese Prešov s počtom 5 893. V Prešovskom kraji je 55 791 trvalo neobývaných bytov. Najviac neobývaných bytov v Prešovskom kraji je v okrese Prešov s počtom 10 090.

viac

5. októbra 2023

Nové údaje na stránke www.scitanie.sk

Štatistický úrad SR práve zverejnil v rámci pokračujúcej diseminácie údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 rozšírené výsledky o domácnostiach a o obývanosti domov a bytov. Viac informácií v krátkom videu priniesla hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder.

viac

5. októbra 2023

Trnavský kraj a Žilinský kraj

V Trnavskom kraji nájdeme 31 121 trvalo neobývaných domov. Viac ako 8 000 ich je v okrese Dunajská Streda. Trvalo neobývaných bytov je 52 219 v kraji. Najviac opäť v okrese Dunajská Streda – 12 989. V Žilinskom kraji sa nachádza 39 394 trvalo neobývaných domov, najviac k okrese Žilina až 7 232. Nájdeme tu aj viac ako 61 a pól tisíca trvalo neobývaných bytov. Opäť najviac trvalo neobývaných bytov je v okrese Žilina – 13 888.

viac

4. októbra 2023

Nitriansky kraj a Trenčiansky kraj

V Nitrianskom kraji je trvalo neobývaných 40 448 domov. Najviac v okrese Nové Zámky – 8 671. Nachádzajú sa tu aj trvalo neobývané byty. Tých je 61 134, z toho 14 614 v okrese Nitra. V Trenčianskom kraje je trvalo neobývaných 32 977 domov, najviac v okrese Prievidza – 5 956. Čo sa bytov týka, v TN kraji je ich trvalo neobývaných 52 343 a opäť najviac v okrese Prievidza – 10 107.

viac

3. októbra 2023

Banskobystrický kraj a Bratislavský kraj

V Banskobystrickom kraji je najviac trvalo neobývaných domov v SR až 42 933. Najviac trvalo neobývaných domov v kraji je v okrese Rimavská Sobota – 4 855. Banskobystrický kraj má aj druhý najvyšší počet trvalo neobývaných bytov. Tých je v kraji 65 774. Najviac ich je v okrese Banská Bystrica – 11 097. V Bratislavskom kraji je najmenej trvalo neobývaných domov, len 30 183. Z tohoto počtu sa nachádza až 9 432 v okrese Senec. Za to má Bratislavský kraj prvenstvo v trvalo neobývaných bytoch. Tých sa v BA kraji nachádza až 95 634 a viac ako 19 a pól tisíca ich je v okrese Bratislava II.

viac

2. októbra 2023

Trvalo neobývané domy a byty na Slovensku!

Celkovo je v SR 285 429 neobývaných domov a neobývaných bytov je takmer pól milióna – 499 081. Najviac neobývaných domov je v Banskobystrickom kraji a najviac neobývaných bytov v Bratislavskom kraji.

viac

28. septembra 2023

V okrese Žilina boli cudzinci ako v jedinom na riadiacich pozíciách

Až v 69-tich okresoch bolo u cudzincov najčastejšie zastúpené ako ich najvyššie dosiahnuté vzdelanie stredné vzdelanie bez maturity. Vo zvyšných 10-tich okresoch prevládalo u cudzincov vysokoškolské vzdelanie, konkrétne v okresoch Bratislava I – Bratislava V, Pezinok, Žilina, Banská Bystrica, Košice I a Košice III. V okresoch Prešovského kraja a Košického kraja prevládali u cudzincov najmä pracovne zaradenie „predavači“, v okresoch Bratislava I– V, Pezinok a Senec prevládali „špecialisti administratívnych, podporných a obchodných činností“. V severných okresoch...

viac

27. septembra 2023

Vzdelaní cudzinci robia aj predavačov

V rámci SR cudzinci najčastejšie pracovali ako „špecialisti administratívnych, podporných a obchodných činností“ (1 513 cudzincov, t. j. takmer 9 %), z nich bolo najviac cudzincov s vysokoškolským vzdelaním (74,4 %). Druhá najčastejšia pracovná pozícia cudzincov bola „predavači“, ktorú vykonávalo 1 129 cudzincov (t. j. 6,7 %). Pozícia „predavači“ sa najviac vyskytovala u cudzincov so stredným vzdelaním bez maturity (64,2 %). Predavačov s vysokoškolským vzdelaním podľa SODB 2021 bolo 13,3 % (t. j. 150 cudzincov) najviac z Ukrajiny (29), Česka a Poľska (po 20). Oko...

viac

Zobrazené záznamy: 1 - 10 z 256

Autor: Štatistický úrad SR