Preskočiť na hlavný obsah

Mediálne aktuality

16. septembra 2022

Najvyšší nárast počtu domov pripojených na plyn medzi rokmi 2011 a 2021!

Najvyšší nárast počtu domov pripojených na plyn medzi rokmi 2011 a 2021 zaznamenal Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj.

viac

15. septembra 2022

Domy s pripojením na plyn v krajoch SR

V Nitrianskom kraji bolo pripojených na plynovú prípojku 152 084 domov (80,2 % z celkového počtu domov v kraji. V Trnavskom kraji z celkového počtu 153 719 domov kraja bolo pripojených na plynovú prípojku 125 190 domov (81,4 %). Počet domov pripojených na plynovú prípojku v Prešovskom kraji bolo 112 890, čo je 69,4 %. Podľa údajov z SODB 2021 bolo v Košickom kraji pripojených na plynovú prípojku 107 787 domov (72,6 %). V Bratislavskom kraji bolo podľa výsledkov SODB 2021 pripojených na plyn 96 345 domov z celkového počtu 119 590 (80,6 %). Údaje z SODB 2021 ukázali, že v Trenčianskom kraji je 9...

viac

14. septembra 2022

Byty vykurované plynom a elektrinou v krajoch SR. Elektrina!

Podľa údajov z SODB 2021 v Žilinskom kraji používalo ako prevažujúci zdroj vykurovania bytu elektrinu 7,5 % bytov z celkového počtu bytov v kraji. Nasleduje Trnavský kraj, v ktorom elektrinu používalo na vykurovanie 6,0 % bytov. Veľmi podobne na tom boli Banskobystrický kraj, kde bolo elektrinou vykurovaných 5,9 % bytov a Bratislavský kraj, kde vykurovalo elektrinou 5,1 % bytov. V Nitrianskom kraji bolo elektrinou vykurovaných 3,4 % bytov. Najnižší počet a podiel bytov vykurovaných elektrinou bol v Prešovskom (2,7 %), Trenčianskom (2,6 %) a Košickom kraji (2,6 %). V prípade elektriny rovnako n...

viac

13. septembra 2022

Byty vykurované plynom a elektrinou v krajoch SR. Plyn!

Podľa údajov z SODB 2021 v Bratislavskom kraji používalo ako zdroj vykurovania bytu plyn 86, 9 % bytov zo všetkých bytov v Bratislavskom kraji. Je to najvyšší podiel bytov vykurovaných plynom v medzikrajskom porovnaní. Nasleduje Nitriansky kraj, v ktorom plyn používalo na vykurovanie 78,8 % bytov zo všetkých bytov v Nitrianskom kraji. V Trnavskom kraji bolo plynom vykurovaných 69,8 % bytov zo všetkých bytov v Trnavskom kraji. Veľmi podobne na tom boli Trenčiansky kraj, kde plynom vykurovalo 68,7 % bytov a Prešovský kraj, kde plynom vykurovalo 68,1 % bytov zo všetkých bytov v kraji. V Košickom ...

viac

12. septembra 2022

Domy s pripojením na plyn

Na základe výsledkov SODB 2021 bolo v Slovenskej republike sčítaných 1 234 592 domov, z ktorých malo pripojenie na plynovú prípojku 838 325 domov (67,9 %). V porovnaní s rokom 2011 je to o 182 363 domov viac, t. j. nárast o 27,8 %. 

viac

10. septembra 2022

Košický kraj

V Košickom kraji sme zaznamenali najvyšší nárast v skupine podnikateľov. Táto vzrástla o 0,4 percentuálneho bodu, čo je spomedzi krajov SR najviac. V roku 2011 v kraji podnikalo 33 184 osôb a v roku 2021 to bolo 37 247 osôb. Nárast nastal aj v skupine zamestnancov medzicenzálne o 4,1 percentuálneho bodu. Podiel zamestnancov v kraji v roku 2011 predstavoval 72,8 % a v roku 2021 sa zvýšil na 76,9 %. (214 526 osôb v roku 2011 a 245 783 osôb v roku 2021).

viac

9. septembra 2022

Prešovský kraj

V Prešovskom kraji nastali v rámci krajov SR najmenšie medzicenzálne posuny. Podiel zamestnancov v kraji sa zvýšil o 0,8 percentuálneho bodu. ( V roku 2011 221 475 osôb a v roku 2021 249 634). Prešovský kraj spolu s Košickým zaznamenali najvyšší nárast v skupine podnikatelia. V prešovskom kraji nastal nárast v skupine podnikatelia o 0,3 percentuálneho bodu. V roku 2011 v Prešovskom kraji podnikalo 48 481 ľudí a v roku 2021 si pri postavení v zamestnaní udalo podnikateľ 54 911 osôb v Prešovskom kraji.

viac

8. septembra 2022

Banskobystrický kraj

V Banskobystrickom kraji sme zaznamenali druhý najvyšší nárast v skupine zamestnancov v rámci krajov SR. Skupina zamestnanci vzrástla o 5,1 percentuálneho bodu. Naopak sme tu zaznamenali druhý najvyšší pokles v rámci krajov SR v skupine podnikatelia o 0,7 percentuálneho bodu. V roku 2011 tvorili podnikatelia 13,7 % podiel a v roku 2021 sme zaznamenali podiel 13,0 %. Podiel zamestnancov tvoril v roku 2011 v kraji 72,1 % a v roku 2021 sa zvýšil na 77,2 % (187 696 osôb v roku 2011 a 215 057 osôb v roku 2021).

viac

7. septembra 2022

Žilinský kraj

Po Trnavskom a Trenčianskom kraji zaznamenal práve Žilinský najvyšší pokles podnikateľov. Medzicenzálne tu podnikatelia poklesli o 0,7 percentuálneho bodu. V roku 2011 tvorili podnikatelia v kraji 15,9 % podiel pri počte 48 447 osôb. V roku 2021 bol zoznámený podiel 15,2 % pri počte 51 500 obyvateľoch. Pri postavení v zamestnaní aj v tomto kraji narástli zamestnanci o 3,7 percentuálneho bodu. V roku 2011 tvorili 73,2 % podiel a v roku 2021 76,9 % podiel. V roku 2011 mal Žilinský kraj 222 712 zamestnancov a v roku 2021 to bolo 260 803 osôb, ktoré si pri ukazovateli postavenie v zamestnaní udáva...

viac

6. septembra 2022

Trenčiansky kraj

V Trenčianskom kraji vzrástol počet zamestnancov o 3,6 percentuálneho bodu. V roku 2011 bolo v zamestnaneckom pomere v kraji 207 148 ľudí, čo predstavuje 76,5 % podiel. V roku 2021 podiel prekročil 80 % pri 230 719 zamestnaných osôb. V Trenčianskom kraji sa najviac v SR znížil počet podnikateľov o 0,8 % percentuálneho bodu. V roku 2011 tvorili podnikatelia 12,9 % (34 842 osôb podnikalo) a v roku 2021 12,1 % ( podnikalo 34 928 osôb). Opäť pripomíname, že vychádzame z celkového počtu osôb zamestnaných v kraji.

viac

Zobrazené záznamy: 1 - 10 z 114

Autor: Štatistický úrad SR