Preskočiť na hlavný obsah

Mediálne aktuality

19. júna 2022

V Slovenskej republike je 1,4 milióna otcov

Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa prostredníctvom otázky „Koľko živých detí sa Vám narodilo?“ prvýkrát v histórii sčítaní zisťoval počet živonarodených detí nielen u žien, ale aj u mužov. Podľa výsledkov sčítania žilo k 1. januáru 2021 v Slovenskej republike takmer 2,7 milióna obyvateľov mužského pohlavia, z toho bolo 1,4 milióna otcov, t. j. narodilo sa im aspoň 1 živonarodené dieťa.

viac

16. júna 2022

Najvyšší podiel domov bez plynovej prípojky obec Ulič

Prinášame vám seriál zaujímavých informácií o kvalite bývania v krajoch SR na základe základných výsledkov SODB 2021 o domoch a bytoch. Podrobnejšie predstavíme Prešovský  kraj. V rámci okresov Prešovského kraja bol najvyšší podiel domov s plynovou prípojkou v okrese Poprad, kde mali plynovú prípojku viac ako tri štvrtiny domov (77,15 %), a najnižší v okrese Medzilaborce s podielom domov s plynovou prípojkou viac ako 40 % (41,16 %). Taktiež môžeme povedať, že okres Medzilaborce bol jediným okresom Prešovského kraja, kde bol podiel domov s plynovou prípojkou pod 50 %. Z obcí Prešovského kraja m...

viac

16. júna 2022

Po Prešovskom kraji nasleduje Košický kraj s 8 735 deťmi

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. Ako sme na tom s malými deťmi v krajoch? Kde sme ich mali v rozhodujúcom okamihu sčítania najviac? Po Prešovskom kraji, kde máme najviac detí vo veku do 1 roka, až 9 956, nasleduje Košický kraj s 8 735 deťmi. Tento počet sa zásadne neodlišuje od počtu vychádzajúceho zo sčítania obyvateľov v roku 2011 (8 135 detí). V Bratislavskom kraji bolo v roku 2021 8 393 detí vo veku do 1 roka, v Žilinskom kraji 7 271, v Banskobystrickom 6002, v Nitrianskom 5 865, v Trnavskom 5415 a nakoniec v Trenčianskom kraji to bolo 5 212 detí. Vo všetkých krajoch, okrem...

viac

16. júna 2022

SERIÁL O NETRADIČNOM NÁBOŽENSKOM VYZNANÍ V KRAJOCH. DNES POSLEDNÝ- Trnavský kraj

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. V roku 2021 bol číselník registrovaných cirkví rozšírený o ďalšie svetové náboženstvá a to o budhizmus, islam, hinduizmus a tiež o „ad hoc hnutia“, kde sú zaradení napr. jediizmus (Rád rytierov Jedi), pastafarianizmus). Novinkou je aj „Pohanstvo a prírodné duchovno“ (kde sú zaradení napr. Prírodné/rodné duchovno, pohanstvo, novopohanstvo, animizmus a dokonca aj šamanizmus. V Trnavskom kraji si udáva bez náboženského vyznania 24,7 % obyvateľov. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjelic...

viac

16. júna 2022

Najviac nezrekonštruovaných domov v Košickom kraji

Prinášame vám seriál zaujímavých informácií o kvalite bývania v krajoch SR na základe základných výsledkov SODB 2021 o domoch a bytoch. Podrobnejšie predstavíme Košický kraj. Z hľadiska obdobia poslednej obnovy domu má Košický kraj najnižší podiel domov „bez rekonštrukcie“ zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Zrekonštruovaných tu bolo len niečo vyše tretiny domov (35,57 %). Najviac zrekonštruovaných domov bolo v okrese Spišská Nová Ves, kde rekonštrukciou prešlo priemerne 4 z 10 domov (40,09 %). Na druhej strane v okrese Košice I bola zrekonštruovaná menej ako štvrtina domov (23,28 %), čo ...

viac

15. júna 2022

Ako sme na tom v krajoch SR s malými deťmi?

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. Ako sme na tom s malými deťmi v krajoch? Kde sme ich mali v rozhodujúcom okamihu sčítania najviac? Ako sme na tom s deťmi do roka a do troch všeobecne? V rámci SODB 2021 sme mali na Slovensku 56 849 detí vo veku „0“ rokov, tzn. do jedného roku života. Vo veku 0,1,2 a 3 roky, sme mali v SR 236 126 detí. V roku 2011 sme mali vo veku „0“ rokov 53 100 detí. Počet detí vo veku 0 až 3 roky sa podľa posledného sčítania 2021 mierne zvýšil, v roku 2011 ich bolo o desaťtisíc menej.

viac

15. júna 2022

V roku 2011 sme mali vo veku „0“ rokov najviac detí v Prešovskom kraji

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. Ako sme na tom s malými deťmi v krajoch? Kde sme ich mali v rozhodujúcom okamihu sčítania najviac? Najviac detí vo veku „0“ rokov má jednoznačne Prešovský kraj. V rozhodujúcom okamihu sčítania to bolo 9 956. Naopak najmenej detí vo veku do 1 roka je v Trenčianskom kraji, k 1.1.2021 to bolo 5 212 detí. V roku 2011 sme mali vo veku „0“ rokov najviac detí tiež v Prešovskom kraji, presnejšie 8 989. Priečku s najnižším počtom detí vo veku do jedného roka obsadil v sčítaní 2011 Trnavský kraj s počtom týchto detí 4 958. Detí do 3 rokov je najviac opäť ...

viac

15. júna 2022

SERIÁL O NETRADIČNOM NÁBOŽENSKOM VYZNANÍ V KRAJOCH. DNES - Trenčiansky kraj

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. V roku 2021 bol číselník registrovaných cirkví rozšírený o ďalšie svetové náboženstvá a to o budhizmus, islam, hinduizmus a tiež o „ad hoc hnutia“, kde sú zaradení napr. jediizmus (Rád rytierov Jedi), pastafarianizmus). Novinkou je aj „Pohanstvo a prírodné duchovno“ (kde sú zaradení napr. Prírodné/rodné duchovno, pohanstvo, novopohanstvo, animizmus a dokonca aj šamanizmus. V Trenčianskom kraji je bez vyznania viac ako 26 % obyvateľov kraja. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjelická ...

viac

15. júna 2022

SERIÁL O NETRADIČNOM NÁBOŽENSKOM VYZNANÍ V KRAJOCH. DNES - Nitriansky kraj

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. V roku 2021 bol číselník registrovaných cirkví rozšírený o ďalšie svetové náboženstvá a to o budhizmus, islam, hinduizmus a tiež o „ad hoc hnutia“, kde sú zaradení napr. jediizmus (Rád rytierov Jedi), pastafarianizmus). Novinkou je aj „Pohanstvo a prírodné duchovno“ (kde sú zaradení napr. Prírodné/rodné duchovno, pohanstvo, novopohanstvo, animizmus a dokonca aj šamanizmus. V Nitrianskom kraji je bez náboženského vyznania takmer 23 % obyvateľov. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjeli...

viac

7. júna 2022

POZOR NOVÝ SERIÁL O NETRADIČNOM NÁBOŽENSKOM VYZNANÍ V KRAJOCH. DNES - Košický kraj.

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. V roku 2021 bol číselník registrovaných cirkví rozšírený o ďalšie svetové náboženstvá a to o budhizmus, islam, hinduizmus a tiež o „ad hoc hnutia“, kde sú zaradení napr. jediizmus (Rád rytierov Jedi), pastafarianizmus). Novinkou je aj „Pohanstvo a prírodné duchovno“ (kde sú zaradení napr. Prírodné/rodné duchovno, pohanstvo, novopohanstvo, animizmus a dokonca aj šamanizmus. Košický kraj je v otázke náboženského vyznania pomerne rôznorodý. Bez náboženského vyznania je tu 20,7 % obyvateľov. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatol...

viac

Zobrazené záznamy: 1 - 10 z 60

Autor: Štatistický úrad SR