Preskočiť na hlavný obsah

Návody

Inštruktážne video (pre Základné výsledky)

Ako hľadať výsledky

Inštrukcie pre prácu s tabuľkou (v Rozšírených výsledkoch)

Prispôsobenie zobrazenia tabuľky s výsledkami

Pri úvodnom načítaní tabuľka s výsledkami už zobrazuje údaje rozdelené podľa územia a všetkých dimenzií, ktoré sú k dispozícii. Dimenzie v tabuľke si však môžete upraviť podľa Vašej potreby.

Ako upraviť dimenzie v tabuľke

 1. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na ikonu Zobraziť bočný panel (Zobraziť bočný panel). Tým sa v pravej časti obrazovky otvorí panel Nastavenia dát.

 2. Kliknite na tabuľku.

 3. V paneli Nastavenia dát v časti Stĺpce môžete robiť nasledovné:

  • nahradiť dimenziu (dátovú položku) v tabuľke inou kliknutím na dimenziu, ktorú chcete nahradiť
  • pridať ďalšiu dimenziu kliknutím na tlačidlo + Pridať
  • zmeniť poradie dimenzií v tabuľke kliknutím na niektorú z dimenzií a jej potiahnutím na želané miesto
  • odobrať dimenziu pomocou menu, ktoré sa zobrazí pravým klikom na dimenziu

Tieto isté možnosti môžete použiť aj pre úpravu dimenzií v riadkoch tabuľky (v časti Riadky) alebo zobrazených číselných ukazovateľov (v časti Ukazovatele). Ako číselné ukazovatele sú k dispozícii absolútne aj relatívne hodnoty.

Ako zoradiť hodnoty v tabuľke

Hodnoty v tabuľke môžete zoradiť 2 spôsobmi:

 • Klikaním na názov dátovej položky v riadkoch alebo stĺpcoch tabuľky - po prvom kliku sa hodnoty zoradia od najmenšej, resp. abecedne prvej hodnoty, po druhom kliku sa zoradia od najväčšej, resp. abecedne poslednej hodnoty.
 • Pravým klikom v tabuľke zobrazte menu s možnosťami, kliknite na Zoradiť a zvoľte dátovú položku a smer zoraďovania.

Pozor: niektoré slovné kategórie majú prednastavené vlastné radenie hodnôt, ktoré sa vymyká abecednému poradiu.

Ako vyfiltrovať hodnoty dimenzií (zobraziť podmnožinu hodnôt)

 1. V pravom hornom rohu pod nápisom Vyfiltrujte dimenzie v tabuľke kliknite na tlačidlo (vyberte hodnoty).

 2. V zobrazenom okienku vyklikajte hodnoty dimenzií, ktoré chcete ponechať zobrazené v tabuľke. Zvyšné hodnoty budú automaticky zoskupené do kategórie "ostatné".

 3. Kliknite na tlačidlo Zavrieť alebo len kliknite mimo okienka. Tým sa zúži množina dát zobrazovaná v tabuľke.

Podobne v ľavom hornom rohu v časti Vyberte územnú jednotku môžete zvoliť 1 územnú jednotku vpísaním názvu (pri lokálnych štatistických územných jednotkách) alebo vybrať viacero územných jednotiek zo zoznamu (pri regionálnych štatistických územných jednotkách).

Čo robiť, ak tabuľka nič nezobrazí

Zrejme ste si vyklikali príliš veľkú tabuľku a narazili ste tak na dátový limit zobrazenia. Skúste si vybrať menší rozsah údajov na zobrazenie (menší počet území alebo menší počet hodnôt dimenzií) pomocou výberov a filtrov vľavo a vpravo nad tabuľkou (podľa postupu v predošlom odseku).

Ako vrátiť zobrazenie do pôvodného stavu

Môžete použiť šípky Šípky v pravom hornom rohu obrazovky pre postupné vrátenie posledných kliknutí, alebo reštartovať celé zobrazenie cez ikonu Menu a možnosť Obnoviť predvolený stav reportu.

Uloženie výsledkov

Kliknite na tabuľku pravým tlačidlom myši a vyberte si jednu z možností:

 • Uložiť obraz - uloží obrázok z aktuálneho pohľadu na tabuľku vo formáte .png
 • Exportovať dáta - umožní stiahnuť dáta z tabuľky vo formátoch .xlsx, .tsv alebo .csv
 • Tlač objektu - stiahne tabuľku do súboru .pdf

Inštrukcie pre import CSV do MS Excel

Na stránke www.scitanie.sk je možnosť stiahnuť ikona stiahnuť každý report z „Rozšírených výsledkov“ aj ako CSV súbory. Každý takýto report obsahuje 5 CSV súborov komprimovaných do ZIP. Pokiaľ sa Vám údaje zo súboru CSV v MS Excel nezobrazujú správne, je potrebné konvertovať ich do formátu Unicode (UTF-8).

Postup:

 1. Otvorte MS Excel

 2. V ľavom hornom rohu na karte „Údaje“ vyberte možnosť „Získať externé údaje“„Z textu“.Získať externé údaje

 3. Vyhľadajte vo svojom počítači CSV súbor, ktorý chcete otvoriť.

 4. Otvorí sa sprievodca Importu textu, zakliknite:

  Sprievodca importu 4
  • „Oddelené“ (typ súboru)
  • „Unicode (UTF-8)“ (pôvod súboru)
  • „Moje údaje majú hlavičky“
 5. V ďalšom kroku vyberte ako oddeľovač „Bodkočiarka“. Sprievodca importu 2

 6. V možnosti „Spresniť“ odstráňte medzeru v „Oddeľovač tisícov“. Sprievodca importu 3

 7. Na záver kliknite „OK“ a „Dokončiť“.