Preskočiť na hlavný obsah

Analýzy

19. januára 2023

Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR

Analýza indikátorov charakterizujúcich vzdelanostnú úroveň, kariérnu úroveň a medziregionálny únik mozgov, spracovaná na základe výsledkov Sčítania, obyvateľov, domov a bytov 2021. Obsahuje hodnoty unikátnych indikátorov, ktoré analyzujú vzdelanostnú úroveň a kariérne uplatnenie obyvateľstva v jednotlivých územných celkoch SR vo vzťahu k mobilite, obsahuje tiež vymedzenie prirodzených regiónov SR na báze dochádzky za prácou.

viac

19. januára 2023

Popis konštrukčných postupov, analýza a zhodnotenie získaných výsledkov populačnej prognózy jednotlivých variant

Najnovšia prognóza vývoja obyvateľstva SR, vznikla na konci roku 2022 v nadväznosti na výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Horizont novej prognózy je oproti predchádzajúcim prognózam predĺžený o 20 rokov, t. j. do roku 2080. Ide o prvú oficiálnu prognózu spracovanú na Slovensku, ktorej horizont presahuje rok 2060.

viac

Autor: Štatistický úrad SR