Preskočiť na hlavný obsah
SODB pre najmenších

Publikácia pre najmladších čitateľov

Štatistický úrad SR vydal unikátnu publikáciu SODB pre najmenších. Jej cieľom je popularizácia základných výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ako aj priblíženie jeho významu najmladším čitateľom. Deťom je primerane vysvetlený spôsob sčítania obyvateľov a jeho význam pre spoločnosť.

Publikácia je primárne určená pre žiakov prvého stupňa základných škôl, je napísaná pútavou formou prístupnou práve detskému publiku a využiteľná na rôznych vyučovacích hodinách, ale i ako voľnočasová aktivita v krúžkoch alebo v školských kluboch.

Deti si na prvom stupni základnej školy ešte nevedia predstaviť počty obyvateľov uvádzané v státisícoch alebo miliónoch, preto sú výsledky sčítania pomerovo prerátané na vzorovú populáciu 100 obyvateľov Slovenska. V zjednodušenej mierke sú tak prezentované najvýznamnejšie základné populačné charakteristiky ako napríklad: pohlavie, vek, materinský jazyk či rodinný stav. Pre lepšiu názornosť sú tieto informácie vizualizované aj do formy jednoduchých a prehľadných grafov a máp.

Okrem prezentácie zaujímavých faktov je súčasťou publikácie aj niekoľko interaktívnych úloh. Deti si tak môžu s pomocou pedagóga zorganizovať napríklad vlastné triedne sčítanie s následným spracovaním výsledkov a ich vyhodnotením. Žiaci si tiež môžu overiť svoje nadobudnuté vedomosti formou vtipného záverečného kvízu.

Publikácia je verejne dostupná na stiahnutie, jej použitie je jednoduché – pedagóg ju môže žiakom poskytnúť v tlačenej podobe alebo im ju prezentovať prostredníctvom zdieľania na interaktívnej tabuli.

Súbory na stiahnutie:

Erráta: Upozorňujeme, že dňa 10. 6. 2024 bola vymenená strana 4 z dôvodu zosúladenia grafického zobrazenia a jeho popisu (časť „Počet obyvateľov v krajoch Slovenska“).

Autor: Štatistický úrad SR