Preskočiť na hlavný obsah

Kontakty

Informácie o príprave Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 Vám poskytnú na adrese sodb2021@statistics.sk
a na telefónnych číslach +421 2 50236 215 alebo +421 917 547 477.

Kontaktná adresa

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Miletičova 3, 824 67 Bratislava

www.statistics.sk

Kontakt pre médiá

Jasmína Stauder – hovorkyňa pre SODB 2021
+421 918 900 494

hovorca@scitanie.sk

Kontakty
na pracoviská ŠÚ SR v krajoch

Pracovisko Štatistického úradu SR
v Bratislave

Hanulova 5/c
840 00 Bratislava 4

Ing. Ladislav Štefančík
+421 917 554 692
ladislav.stefancik@statistics.sk

Mgr. Matej Hegedüš
+421 917 553 225
matej.hegedus@statistics.sk

Pracovisko Štatistického úradu SR
v Trnave

Osvaldova 2
917 23 Trnava

Ing. Katarína Hančínová
+421 917 551 492
katarina.hancinova@statistics.sk

Ing. Tomáš Valachovič
+421 917 552 785
tomas.valachovic@statistics.sk

Pracovisko Štatistického úradu SR
v Nitre

Rázusova 9
949 55 Nitra

Ing. Eva Rakovská
+421 917 549 501
eva.rakovska@statistics.sk

Mgr. Mária Rybanská
+421 917 549 905
maria.rybanska@statistics.sk

Pracovisko Štatistického úradu SR
v Trenčíne

Kniežaťa Pribinu 28
911 01 Trenčín

Mgr. Jana Kocianová
+421 917 545 750
jana.kocianova@statistics.sk

Bc. Mária Hiklová
+421 917 546 198
maria.hiklova@statistics.sk

Pracovisko Štatistického úradu SR
v Žiline

Framborská 23
011 21 Žilina

Ing. Katarína Jakušová
+421 917 550 172
katarina.jakusova@statistics.sk

Ing. Beáta Komačková
+421 917 551 318
beata.komackova@statistics.sk

Pracovisko Štatistického úradu SR
v Prešove

Plzenská 2
080 16 Prešov

Ing. Zuzana Kozoňová
+421 917 528 358
zuzana.kozonova@statistics.sk

Ing. Emília Sabolová
+421 917 549 363
emilia.sabolova@statistics.sk

Ing. Mgr. Jakub Matisko
+421 51 7735 204
jakub.matisko@statistics.sk

Pracovisko Štatistického úradu SR
v Košiciach

Werferova 3
040 11 Košice

Ing. Adriana Kašková
+421 917 547 530
adriana.kaskova@statistics.sk

Mgr. Anna Kostiščová
+421 917 549 397
anna.kostiscova@statistics.sk

Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní ŠÚ SR v Banskej Bystrici

Trieda SNP 75
974 89 Banská Bystrica

Ing. Mária Belková
+421 917 553 957
maria.belkova@statistics.sk

Ing. Jana Garecová
+421 917 522 931
jana.garecova@statistics.sk

Ing. Eva Hajová
+421 917 526 195
eva.hajova@statistics.sk

Ing. Zuzana Varivodová
+421 917 526 594
zuzana.varivodova@statistics.sk