Preskočiť na hlavný obsah

Filmy a videá o sčítaní 2021

Záznam tlačovej konferencie

Záznam tlačovej konferencie k základným výsledkom o domácnostiach zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Záznam tlačovej konferencie

Záznam tlačovej konferencie k rozšíreným a geopriestorovým výsledkom SODB 2021

Kvalita bývania v Trnavskom kraji podľa SODB 2021

Prinášame vám veľký seriál informácii o kvalite bývania na Slovensku, ktorú odhalilo SODB 2021. Dnes posúdime ako kvalitne bývame v Trnavskom kraji. Postupne spracujeme všetky kraje SR. Kvalita bývania je jednou zo základných charakteristík dosiahnutej životnej úrovne obyvateľstva, súvisí i priamo životnú úroveň ovplyvňuje. Na základe analýz týchto dát je možné kvalitu bývania posúdiť celkom komplexne. A tieto analýzy môžu napomôcť pri rozhodnutiach, ktoré majú ambície ovplyvňovať celkový životný štýl obyvateľstva. Seriálom vás bude ako tvár sprevádzať RNDr. Zuzana Podmanická, riaditeľka Odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚSR a odborná garantka SODB 2021. Odoberajte náš YouTube kanál a dozviete sa viac.

Kvalita bývania v Nitrianskom kraji podľa SODB 2021

Prinášame vám veľký seriál informácii o kvalite bývania na Slovensku, ktorú odhalilo SODB 2021. Dnes posúdime ako kvalitne bývame v Nitrianskom kraji. Postupne spracujeme všetky kraje SR. Kvalita bývania je jednou zo základných charakteristík dosiahnutej životnej úrovne obyvateľstva, súvisí i priamo životnú úroveň ovplyvňuje. Na základe analýz týchto dát je možné kvalitu bývania posúdiť celkom komplexne. A tieto analýzy môžu napomôcť pri rozhodnutiach, ktoré majú ambície ovplyvňovať celkový životný štýl obyvateľstva. Seriálom vás bude ako tvár sprevádzať RNDr. Zuzana Podmanická, riaditeľka Odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚSR a odborná garantka SODB 2021. Odoberajte náš YouTube kanál a dozviete sa viac.

Kvalita bývania v Bratislavskom kraji podľa SODB 2021

Prinášame vám veľký seriál informácii o kvalite bývania na Slovensku, ktorú odhalilo SODB 2021. Prvým krajom, kde posúdime ako kvalitne bývame je Bratislavský kraj. Postupne spracujeme všetky kraje SR. Kvalita bývania je jednou zo základných charakteristík dosiahnutej životnej úrovne obyvateľstva, súvisí i priamo životnú úroveň ovplyvňuje. Na základe analýz týchto dát je možné kvalitu bývania posúdiť celkom komplexne. A tieto analýzy môžu napomôcť pri rozhodnutiach, ktoré majú ambície ovplyvňovať celkový životný štýl obyvateľstva. Seriálom vás bude ako tvár sprevádzať RNDr. Zuzana Podmanická, riaditeľka Odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚSR a odborná garantka SODB 2021. Odoberajte náš YouTube kanál a dozviete sa viac.

Ako sa správne sčítať

RTVS priniesla trojdielny seriál o tom, ako sa správne sčítať. Seriál pripravil Štatistický úrad Slovenskej republiky a obsahoval všetky potrebné inštrukcie, ako sa správne sčítať a hlavne, prečo je potrebné sčítanie pre Slovenskú republiku.

Prečo je potrebné prihlásiť sa k svojej národnosti

Odpovedať na sebadeklaratórne otázky, medzi ktoré patria aj národnosť a materinský jazyk, je pre rozvoj práv národnostných menšín nevyhnutné. Preto sa snažil Štatistický úrad Slovenskej republiky apelovať aj na obyvateľov prostredníctvom filmového dokumentu, ktorý vysielala RTVS, aby sa prihlásili k svojej národnosti a materinskému jazyku.

Prečo je potrebné prihlásiť sa k svojej národnosti v maďarskom jazyk

Dokument mali diváci k dispozícii aj v maďarskom jazyku.

Prečo je potrebné prihlásiť sa k svojej národnosti v rómskom jazyku

Dokument mali diváci k dispozícii aj v rómskom jazyku.

Film o SODB 2021

Prvé sčítanie v samostatnom Československu bolo v roku 1921 a v roku 2021 sme si pripomenuli jeho 100 výročie. Po sto rokoch prišla historická a hlboká zmena filozofie, formy aj realizácie sčítania. Upustilo sa od tradičného sčítania a prešlo sa ku kombinovanému sčítaniu, ktoré spojilo údaje od obyvateľov s údajmi z administratívnych zdrojov. Nový koncept sčítania bol náročný na prípravu a stojí za ním celý raz odborníkov, ktorí sa na ňom podieľali. Svojou plne elektronickou formou sa postaralo sčítanie aj o malú revolúciu vo využívaní digitálnych nástrojov.

Autor: Štatistický úrad SR