Preskočiť na hlavný obsah

Vyhlásenie o prístupnosti

Štatistický úrad Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo scitanie.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Grafy nemajú textovú alternatívu okrem nadpisu [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Nie sú prístupne údaje v tabuľke z grafov pod grafom [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Dokument vo formate pdf s textom ako obrázok [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Nie je vždy zachovaná hierarchia hlavičiek. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • V texte sa používa pevná medzera. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
 • Čísla sú rozdelené pevnou medzerou. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
 • V texte a v pdf dokumentoch sú zvýraznene slová medzerami ako o b s a h. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
 • Odkazy nie sú podčiarknuté [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
 • Nedostatočný kontrast farby písma v pdf dokumentoch s pozadím [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Minimálny kontrast]
 • Text vo forme obrázkov v pdf dokumentoch [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
 • Nie je vždy zachovaná hierarchia h1-h5. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
 • Chýba element v anglickom texte v pdf dokumentoch. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

 • Odkazy sú generované javaskriptom, čiže po jeho vypnutí nebudú fungovať. [Pravidlo bodu 6.3.1 prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 24. 5. 2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 15. 6. 2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: sodb2021@statistics.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.