Preskočiť na hlavný obsah

Populárne články a blogy

24. októbra 2023

Byty podľa vybraných charakteristík v porovnaní rokov 2011 a 2021

Podľa výsledkov sčítania 2011 a 2021 bolo najviac bytov v Slovenskej republike v rodinných domoc. Pri sčítaní v roku 2011 bolo v rodinných domoch viac ako 1 milión bytov, takmer 51 % z celkového počtu bytov v SR. Medzi sčítaniami 2011 a 2021 sa počet bytov v rodinných domoch zvýšil skoro o 90-tisíc na takmer 1,1 milióna. Počet bytov v bytových domoch sa medzi sčítaniami v roku 2011 a 2021 zvýšil o viac ako 94-tisíc, z 931 605 v roku 2011 na 1 025 735 v roku 2021. Z celkového počtu takmer 1,95 milióna bytov bolo trvalo obývaných viac ako 1,7 milióna. Trvalo obý

viac

17. októbra 2023

Domy podľa vybraných charakteristík v porovnaní rokov 2011 a 2021

Podľa výsledkov SODB 2011 a SODB 2021 sa počet rodinných domov medzi poslednými dvomi cenzami zvýšil takmer o 112-tisíc (11,5 %), z 969 360 v roku 2011 na 1 081 293 v roku 2021. Pri bytových domoch bol medzi sčítaniami 2011 až 2021 zaznamenaný nárast počtu aj podielu bytových domov z celkového počtu domov v SR. Počet bytových domov sa na základe výsledkov sčítania 2011 a sčítania 2021 zvýšil o viac ako 12-tisíc, zo 64 846 v roku 2011 na 77 113 v roku 2021, ide o nárast takmer o 19 %. Trvalo obývané domy podľa typu vodovodnej prípojky Medzi sčítaniami 2011 a...

viac

10. októbra 2023

Vývoj počtu domov a bytov na území Slovenskej republiky do roku 2021

Počet domov sa na území Slovenskej republiky za posledných 30 rokov zvýšil takmer o 250-tisíc. Najvyšší nárast počtu domov v SR bol zaznamenaný medzi sčítaniami v roku 2011 a 2021, kedy sa ich počet zvýšil skoro o 164-tisíc (viac ako 15 %), z 1 070 790 v roku 2011 na 1 234 592 v roku 2021. Rovnako ako pri domoch, tak aj pri bytoch bol najvyšší nárast zaznamenaný medzi sčítaniami v roku 2011 a 2021, kedy sa ich počet zvýšil takmer o 241-tisíc (viac ako 12 %), z 1 994 897 v roku 2011 na 2 235 586 v roku 2021. Na Slovensku máme domy a byty, ktoré sú trvalo obývané a 

viac

3. októbra 2023

Kto sú cudzinci žijúci na našom území

Národná analytická správa odhalila aj život cudzincov na území SR. V dôsledku voľného pohybu osôb v rámci Európskej únie a neustáleho procesu globalizácie sa výrazne zvýšil počet cudzincov nielen na území Slovenskej republiky, ale aj vo všetkých krajinách v EÚ aj vo svete. Sťahovanie cudzincov na územie SR má rôzne dôvody – hľadajú lepšie životné podmienky, pracovné príležitosti, študijné možnosti alebo utekajú pred konfliktmi a nepriaznivými podmienkami vo svojich domovských krajinách. Ich prítomnosť so sebou prináša zmeny v demografických a sociál...

viac

18. septembra 2023

Obyvatelia Slovenska žijúci v zahraničí

Národná analytická správa odhaľuje aj obyvateľov, ktorí sa rozhodli trvalo žiť v zahraničí. V posledných dekádach dochádza k výraznému nárastu počtu obyvateľov Slovenska, ktorí hľadajú nové príležitosti mimo hraníc Slovenskej republiky. Hlavnými dôvodmi sú ekonomické faktory, najmä nedostatok vhodných pracovných miest, nízka úroveň platového ohodnotenia a obmedzené možnosti profesijného rastu. Viac ako štvrť milióna obyvateľov žije v zahraničí! Z celkového počtu 5 449 270 obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky sa 264 269 obyvateľ

viac

11. septembra 2023

Obyvatelia v nekonvenčných obydliach podľa SODB 2021

Národná analytická správa sa v jednej z podrobných tematických analýz venuje aj obyvateľom, ktorí sa sčítali na súčasný pobyt v nekonvenčných obydliach. Ako sa nekonvenčné obydlia sčítavali Počas sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 sa zisťovali 2 druhy pobytu: trvalý pobyt a súčasný pobyt. Práve v rámci súčasného pobytu obyvateľov je možné určiť reálnu obývanosť obydlí. Okrem konvenčných obydlí sú obývané aj tzv. nekonvenčné obydlia. Základným nástrojom pre identifikovanie nekonvenčných obydlí bolo vytvorenie tzv. štatistických adresných bodov v rám...

viac

4. septembra 2023

Ľudia bez domova ako spoločenský fenomén

Národná analytická správa, ktorá vznikla na základe výsledkov SODB 2021 veľmi presne definuje ľudí bez domova. Odborné výskumy o bezdomovectve sa na území Slovenska začali realizovať až začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia. To ale neznamená, že počas socializmu bezdomovci neexistovali. Problém ľudí bez domova bol z ideologických príčin režimom tabuizovaný. Možno konštatovať, že tento fenomén sa začal na Slovensku viac prejavovať od konca deväťdesiatych rokov, keď počet ľudí bez domova výrazne stúpol a problém bol viditeľnejší pre celú spoločnos...

viac

28. augusta 2023

Dospelé deti žijúce stále s rodičmi

Vďaka SODB 2021 môže odborná aj široká verejnosť nájsť na stránke www.scitanie.sk aj informácie o domácnostiach. Sčítanie je jediným relevantným zdrojom informácií o živote v rodinách a domácnostiach v SR. Je jediným obrazom rodinného správania sa populácie. Medzi fenomény, ktoré zaraďujeme medzi populárne patrí aj informácia, koľko nezávislých detí stále žije so svojimi rodičmi.

viac

23. augusta 2023

Ako sa zmenila slovenská populácia – národnosť a ďalšia národnosť

Vychádzajúc z publikácie Národná analytická správa si priblížime vývoj národnostnej štruktúre Slovenska od roku 1921.

viac

15. augusta 2023

Ako sa zmenila slovenská populácia – náboženské vyznanie

Dnes sa z publikácie Národná analytická správa dozviete viac o vyvíjajúcom sa vzťahu obyvateľov SR k náboženského vyznaniu.

viac

Zobrazené záznamy: 1 - 10 z 64

Autor: Štatistický úrad SR