Preskočiť na hlavný obsah

Populárne články a blogy

26. júna 2024

SODB pre najmenších Najdôležitejšie otázky a odpovede

Štatistický úrad SR vydal unikátnu publikáciu SODB pre najmenších. Jej cieľom je popularizácia výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ale najmä priblíženie obsahu a zamerania SODB 2021 deťom. Školákom je primerane vysvetlený spôsob sčítania obyvateľov a jeho význam pre spoločnosť.

viac

15. mája 2024

Predstavujeme publikáciu Rodinné správanie populácie Slovenska

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal jedinečnú publikáciu Rodinné správanie populácie Slovenska. Publikácia analyzuje rodiny založené manželstvom, rodiny založené kohabitáciou, rodiny osamelých rodičov i alternatívne formy rodinného spolužitia.

viac

15. apríla 2024

Publikácia Rodinné správanie populácie Slovenska

Prinášame vám zaujímavé informácie z publikácie Rodinné správanie populácie Slovenska. Publikácia sa venuje rodinnému správaniu obyvateľov SR prierezovo od roku 1991 až po posledné sčítanie v roku 2021.

viac

22. marca 2024

Svetový deň vody si pripomenieme 22. marca

Svetový deň vody  bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. 

viac

8. marca 2024

Zaujímavé informácie o ženách v SR z publikácie Rodinné správanie populácie Slovenska

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ), ktorý si pripomíname 8. marca vám prinášame zaujímavé, stručné informácie o ženách v Slovenskej republike tak ako nám ich prinieslo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a prehľadne ich nájdete vo veľkej publikácii Rodinné správanie populácie Slovenska, ktorú Štatistický úrad SR vydal koncom minulého roku.

viac

20. novembra 2023

Zdroje energií využívané na vykurovanie v SR

Európskym parlamentom prešla nová podoba regulácie energetickej efektivity budov. Smernica určuje niekoľko dôležitých dátumov rámcujúcich zmeny vo vykurovaní a energetickej náročnosti budov. Cieľom navrhovanej revízie smernice o energetickej hospodárnosti budov je do roku 2030 výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a spotrebu energie v sektore budov v EÚ a do roku 2050 dosiahnuť jeho klimatickú neutralitu.

viac

24. októbra 2023

Byty podľa vybraných charakteristík v porovnaní rokov 2011 a 2021

Podľa výsledkov sčítania 2011 a 2021 bolo najviac bytov v Slovenskej republike v rodinných domoc. Pri sčítaní v roku 2011 bolo v rodinných domoch viac ako 1 milión bytov, takmer 51 % z celkového počtu bytov v SR. Medzi sčítaniami 2011 a 2021 sa počet bytov v rodinných domoch zvýšil skoro o 90-tisíc na takmer 1,1 milióna. Počet bytov v bytových domoch sa medzi sčítaniami v roku 2011 a 2021 zvýšil o viac ako 94-tisíc, z 931 605 v roku 2011 na 1 025 735 v roku 2021. Z celkového počtu takmer 1,95 milióna bytov bolo trvalo obývaných viac ako 1,7 milióna. Trvalo obý

viac

17. októbra 2023

Domy podľa vybraných charakteristík v porovnaní rokov 2011 a 2021

Podľa výsledkov SODB 2011 a SODB 2021 sa počet rodinných domov medzi poslednými dvomi cenzami zvýšil takmer o 112-tisíc (11,5 %), z 969 360 v roku 2011 na 1 081 293 v roku 2021. Pri bytových domoch bol medzi sčítaniami 2011 až 2021 zaznamenaný nárast počtu aj podielu bytových domov z celkového počtu domov v SR. Počet bytových domov sa na základe výsledkov sčítania 2011 a sčítania 2021 zvýšil o viac ako 12-tisíc, zo 64 846 v roku 2011 na 77 113 v roku 2021, ide o nárast takmer o 19 %. Trvalo obývané domy podľa typu vodovodnej prípojky Medzi sčítaniami 2011 a...

viac

10. októbra 2023

Vývoj počtu domov a bytov na území Slovenskej republiky do roku 2021

Počet domov sa na území Slovenskej republiky za posledných 30 rokov zvýšil takmer o 250-tisíc. Najvyšší nárast počtu domov v SR bol zaznamenaný medzi sčítaniami v roku 2011 a 2021, kedy sa ich počet zvýšil skoro o 164-tisíc (viac ako 15 %), z 1 070 790 v roku 2011 na 1 234 592 v roku 2021. Rovnako ako pri domoch, tak aj pri bytoch bol najvyšší nárast zaznamenaný medzi sčítaniami v roku 2011 a 2021, kedy sa ich počet zvýšil takmer o 241-tisíc (viac ako 12 %), z 1 994 897 v roku 2011 na 2 235 586 v roku 2021. Na Slovensku máme domy a byty, ktoré sú trvalo obývané a 

viac

3. októbra 2023

Kto sú cudzinci žijúci na našom území

Národná analytická správa odhalila aj život cudzincov na území SR. V dôsledku voľného pohybu osôb v rámci Európskej únie a neustáleho procesu globalizácie sa výrazne zvýšil počet cudzincov nielen na území Slovenskej republiky, ale aj vo všetkých krajinách v EÚ aj vo svete. Sťahovanie cudzincov na územie SR má rôzne dôvody – hľadajú lepšie životné podmienky, pracovné príležitosti, študijné možnosti alebo utekajú pred konfliktmi a nepriaznivými podmienkami vo svojich domovských krajinách. Ich prítomnosť so sebou prináša zmeny v demografických a sociál...

viac

Zobrazené záznamy: 1 - 10 z 70

Autor: Štatistický úrad SR