Preskočiť na hlavný obsah

Populárne články a blogy

10. septembra 2022

Domy s pripojením na plyn v SR

Na základe výsledkov SODB 2021 bolo v Slovenskej republike sčítaných 1 234 592 domov, z ktorých malo pripojenie na plynovú prípojku 838 325 domov (67,9 %). V porovnaní s rokom 2011 je to o 182 363 domov viac, t. j. nárast o 27,8 %.

viac

25. augusta 2022

Byť zamestnancom alebo podnikateľom?

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 prisľúbilo ukázať ako sa zmenila naša spoločnosť za desať rokov. Zmena sa ukázala aj v  otázke, či radšej pracujeme ako zamestnanci alebo či nás láka súkromné podnikanie. Prinášame vám do úrovne krajov SR informácie ako sa medzicenzálne vyvíjal ukazovateľ štruktúra obyvateľov podľa postavenia v zamestnaní.

viac

15. augusta 2022

Ako sa zmenili naše zamestnania za desať rokov

Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021 sľubovalo ukázať ako sa zmenila naša spoločnosť za desať rokov. Desať rokov je pre spoločnosť dlhá doba a skutočne sme zmenili mnohé svoje zvyklosti. Okrem iného sa venujeme aj iným povolaniam. Ako sa zmenili povolania, ktoré vykonávame a živia nás sa dočítate v tomto článku.

viac

26. júla 2022

Ako sa zmenil život v obciach SR. Kde pribudlo najviac obyvateľov, domov a bytov?

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021 ako za desať rokov narástli vybrané obce v Slovenskej republike. Ako sme už informovali, jedným z výrazných zistení SODB 2021 bol rozvoj satelitných obcí v okolí mesta Bratislava. Rástli aj iné satelitné obce v blízkosti krajských miest a pribúdali aj domy a byty.

viac

20. júla 2022

Slovania na Slovensku

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 prinieslo veľa zaujímavých informácií o našej spoločnosti. Na stránke www.scitanie.sk nájdete údaje, ktoré sa dajú veľmi variabilne kombinovať a dokážete nachádzať veľké množstvo pútavých tém. Naši analytici sa podrobnejšie pozreli na otázku o národnosti a ďalšej národnosti z pohľadu slovanských národov. Aké je zastúpenie ostatných slovanských národností (okrem slovenskej) v našej populácii? Spolu si uviedlo nejakú slovanskú národnosť (okrem slovenskej) vyše 74-tisíc obyvateľov, čo tvorí 1,4 % z populácie Slovenska.

viac

18. júla 2022

Ako sa zmenil život v obciach SR obec Reca

Jedným z výrazných zistení SODB 2021 bol výrazný rozvoj obcí v okolí mesta Bratislava. Hlavne okres Senec zaznamenal nárast počtu obyvateľov a s tým spojený rozmach stavebníctva. Dnes vám prinášame podrobnejšie informácie o obci Reca v okrese Senec, ktorá za posledných 20 rokov zaznamenala nárast obyvateľov o viac ako 40 %. Vzrástol aj počet domov a bytov. Na uvedených informáciách v článku môžete vidieť, čo všetko o obci dokázalo odhaliť Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Všetky údaje sú ľahko dostupné na stránke www.scitanie.sk. O 481 obyvateľov viac! Počet obyvateľov v obci Reca sa medzicenzálne od roku 2001 po rok 2021 zvyšoval. Kým v roku 2001 bol podľa SODB 2001 počet trvalo bývajúceho obyvateľstva na hodnote 1 175, v roku 2011 sa pri SODB 2011 počet zvýšil na 1 378. Pri poslednom realizovanom sčítaní počet obyvateľov dosiahol hodnotu 1 656 obyvateľov. Za posledných 10 rokov sa tak počet obyvateľov zvýšil o 278 osôb, za posledných 20 rokov o 481 osôb.

viac

6. júla 2022

Československé vzťahy vyjadrené národnosťou podľa SODB 2021

Blízky vzťah medzi našimi národmi sa prejavil aj v SODB 2021, kedy sa k českej národnosti prihlásilo množstvo obyvateľov – historicky sa s ňou seba identifikovalo najviac obyvateľov za 20 rokov. Naopak, moravská národnosť zaznamenala najväčší pokles. Spoločné priesečníky máme v jazyku, rodinných vzťahoch, či dokonca aj v štátnych sviatkoch, ktoré slávime. Ako to teda s českou a moravskou národnosťou na našom území je?

viac

28. júna 2022

Koľko detí do 14 rokov na Slovensku máme?

Už vo štvrtok 30.6.2022 si deti na celom Slovensku prevezmú vysvedčenia a na dva mesiace sa zatvoria brány školských zariadení. Niektoré na dva mesiace, iné ako sú napríklad predškolské zariadenia na kratšie obdobie. Každopádne, voľné dni čakajú všetky deti. V rámci SODB 2021 sa okrem iného zisťovali aj vekové skupiny obyvateľov. Prinášame vám zaujímavú informáciu, koľko detí vo veku do 14 rokov sa chystá na Slovensku na nejakú formu prázdnin, či voľna.

viac

20. júna 2022

Koľko detí do 6 rokov podľa SODB 2021 máme?

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. Ako sme na tom s malými deťmi v krajoch? Kde sme ich mali v rozhodujúcom okamihu sčítania najviac? Pozrime sa podrobnejšie na kraje SR.

viac

19. júna 2022

DEŇ OTCOV

Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa prostredníctvom otázky „Koľko živých detí sa Vám narodilo?“ prvýkrát v histórii sčítaní zisťoval počet živonarodených detí nielen u žien, ale aj u mužov. V Slovenskej republike je 1,4 milióna otcov. Podľa výsledkov sčítania žilo k 1. januáru 2021 v Slovenskej republike takmer 2,7 milióna obyvateľov mužského pohlavia, z toho bolo 1,4 milióna otcov, t. j. narodilo sa im aspoň 1 živonarodené dieťa.

viac

Zobrazené záznamy: 1 - 10 z 22

Autor: Štatistický úrad SR