Preskočiť na hlavný obsah

Analytická publikácia Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021: Národná analytická správa

30. júna 2023

Národná analytická správa, publikácia zostavená na základe výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktorú Štatistický úrad SR vydal dňa 30. júna 2023 je inovatívnym publikačným produktom, poskytujúcim komplexný pohľad na populáciu SR a podmienky jej bývania k rozhodujúcemu okamihu sčítania.

Úvodné kapitoly sa venujú histórii sčítania, oboznamujú s konceptom SODB 2021, s procesmi a činnosťami realizovanými pri príprave a uskutočnení sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Analýza vývoja obyvateľov, domov a bytov, ako aj bytových a cenzových domácností v tretej kapitole sa opiera o porovnanie výsledkov v čase, ako aj o regionálny pohľad. Medzi tematické analýzy, ktoré tvoria štvrtú kapitolu publikácie boli zaradené témy ako sú druhy pobytov obyvateľov, obyvatelia v nekonvenčných obydliach, etnicita, religiozita, socio-ekonomický status obyvateľstva, cudzinci na Slovensku, obyvatelia žijúci v zahraničí, ľudia bez domova, mobilita za prácou, rodinné domácnosti.

Autor: Štatistický úrad SR