Preskočiť na hlavný obsah

Analytická publikácia Štatistika v súvislostiach: Rodinné správanie populácie Slovenska

31. októbra 2023

Prierezová analytická publikácia Rodinné správanie populácie Slovenska, ktorú Štatistický úrad SR vydal dňa 31. októbra 2023 je zostavená z výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 a výsledkov zisťovania EU SILC a nadväzuje na obdobnú publikáciu vydanú Štatistickým úradom SR v roku 2015. Inovácie implementované do Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 umožnili komplexnejší prístup k spracovaniu rodinnej problematiky zo štatistického hľadiska.

Publikácia je zameraná na aktuálne charakteristiky rodinného správania, vývoj rodinných štruktúr od roku 1961, životné podmienky rodín i predpoklady budúceho vývoja rodinného správania populácie SR. Nosná je kapitola detailne charakterizujúca rodinné štruktúry k 1. januáru 2021 z hľadiska ich typov a vo vzťahu k národnosti, náboženskému vyznaniu, štátnemu občianstvu, vzdelaniu, zamestnaniu atď. pomocou sofistikovane spracovaných dátových výstupov, a tak podnecujúca odborníkov z rôznych oblastí k hľadaniu príčinných súvislostí daného stavu. Vizualizačné prvky (mapy, grafy) efektívne dopĺňajú analytické texty a dátové tabuľky, a pomáhajú tak zvýšiť zrozumiteľnosť a efektívnosť využitia predkladanej štatistickej práce.

Autor: Štatistický úrad SR