Preskočiť na hlavný obsah

Popis konštrukčných postupov, analýza a zhodnotenie získaných výsledkov populačnej prognózy jednotlivých variant

19. januára 2023

Najnovšia prognóza vývoja obyvateľstva SR, vznikla na konci roku 2022 v nadväznosti na výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Horizont novej prognózy je oproti predchádzajúcim prognózam predĺžený o 20 rokov, t. j. do roku 2080. Ide o prvú oficiálnu prognózu spracovanú na Slovensku, ktorej horizont presahuje rok 2060. Zachytáva teda aj obdobie, keď v populácii Slovenska už nebudú prítomné silné generácie narodené v druhej polovici 20. storočia, čo bude mať zásadný vplyv predovšetkým na vývoj vekového zloženia obyvateľstva.

Autor: Štatistický úrad SR