Preskočiť na hlavný obsah
K rímskokatolíckemu vyznaniu sa prihlásilo 56 % obyvateľov
Náboženské vyznanie

K rímskokatolíckemu vyznaniu sa prihlásilo 56 % obyvateľov

Obyvateľstvo Slovenska sa vyznačuje náboženskou štruktúrou, ktorej historicky najvyšší podiel pripadal a pripadá na rímskokatolícke náboženské vyznanie. Hlavným medzicenzálnym trendom je však nárast podielu obyvateľov bez náboženského vyznania.

Najviac obyvateľov SR (3 milióny) si uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie, príslušnosť k nemu v roku 2021 deklarovalo 56 % obyvateľstva. Jeho podiel oproti roku 2011 však poklesol o vyše 6 percentuálnych bodov.

Druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľov sú obyvatelia hlásiaci sa k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Ich podiel predstavuje 5,3 % (287-tisíc). Tretie najpočetnejšie náboženské vyznanie predstavujú príslušníci gréckokatolíckej cirkvi (218-tisíc), tvoria 4 % populácie, štvrté miesto patrí kalvínskemu vyznaniu (1,6 %). Všetky ostatné náboženské vyznania majú podiely menšie ako 1 %.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania na Slovensku k 01.01.2021

graf

  • Rímskokatolícka cirkev v SR
  • Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
  • Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
  • Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
  • Pravoslávna cirkev na Slovensku
  • ostatné
  • obyvatelia bez náboženského vyznania
  • nezistené

Z regionálneho hľadiska je Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike najpočetnejšou vo všetkých krajoch SR a zároveň má vo všetkých krajoch viac ako 50-percentný podiel, okrem Bratislavského a Košického kraja. V okrese Námestovo v ako jedinom deklarovalo príslušnosť k Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike viac ako 90 % obyvateľov (92,4 %). Žiadna iná denominácia nedosiahla taký stupeň homogenity v žiadnom okrese.

Najvyšší podiel obyvateľstva bez vyznania je v Bratislavskom kraji, takmer 40 %. Okresy, v ktorých dosiahol podiel obyvateľstva bez vyznania viac ako 40 % sú všetky okresy Bratislavy a okres Rožňava.

Autor: Štatistický úrad SR