Preskočiť na hlavný obsah

Banskobystričania – bez náboženského vyznania a slobodní

7. februára 2023

V Banskej Bystrici sa sčítalo 76 018 obyvateľov. Žien je o takmer o 5000 viac ako mužov a na jeden kilometer štvorcový žije v meste viac ako 735 obyvateľov. Zistíme, že v Banskej Bystrici aktuálne žije podľa SODB 2021 len 757 cudzincov. Priemerný vek obyvateľov je takmer 44 rokov, čo je najviac po Trenčíne spomedzi krajských miest. Najviac obyvateľov a obyvateliek Banskej Bystrice má stredoškolské vzdelanie – 35 154, vysoký podiel tvoria aj vysokoškoláci, ktorých je 22 077. Po Bratislave má Banská Bystrica veľmi vysoký podiel obyvateľov, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženskému vyznaniu až 32 391 obyvateľov mesta je bez náboženského vyznania. Špecifikom Banskej Bystrice sú aj slobodní obyvatelia, ktorí tvoria vysoký podiel. Až 32 348 obyvateľov je slobodných. Obyvatelia a obyvateľky Banskej Bystrice žijú na podlahovej ploche svojich bytov, ktorá presahuje 74 a pol metra štvorcového.

Viac zaujímavých údajov nájdete na:
https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0321508438

Autor: Štatistický úrad SR