Preskočiť na hlavný obsah

Bojnice

19. apríla 2022

Do balíka informácii o Trenčianskom kraji určite patria aj informácie o meste Bojnice. Legendárne miesto výletov obyvateľov Slovenskej republiky všetkých generácii ročne navštívia tisíce obyvateľov Slovenska a stovky zahraničných turistov. Obe skupiny tu strávia tisícky nocí pri relaxovaní a spoznávaní miestnych krás.

Tu je pár informácii o meste zo SODB 2021. Počet obyvateľov v meste Bojnice sa za posledných 10 rokov zásadne nezmenil. Pri SODB 2011 malo mesto Bojnice 4 923 obyvateľov a v SODB 2021 4978 obyvateľov. Počet obyvateľov v meste Bojnice za posledných 10 rokov zvýšil len o 55 obyvateľov.

V meste roky prevládajú ženy a ich počet narastá. V roku 2011 žilo v meste Bojnice 2 355 mužov (47,8 %) a 2 568 žien (52,2 %), podľa SODB 2021 to bolo 2 372 mužov (47,7 %) a 2 606 žien (52,4 %). V porovnaní s rokom 2011 došlo v štruktúre podľa pohlavia k zvýšeniu podielu žien o 0,2 percentuálneho bodu.

Žiaľ mestu Bojnice sa nevyhlo starnutie populácie. I keď sa podľa výsledkov SODB 2021 narodilo aj viac detí oproti poslednému cenzu. Z hľadiska podielu obyvateľov patriacich do jednotlivých vekových skupín v meste Bojnice došlo v posledných 10 rokoch k nárastu podielu obyvateľov v predproduktívnej vekovej skupine o 1,8 percentuálneho bodu, čo indikuje omladenie populácie Bojníc zdola, ale na druhej strane došlo i k zvýšeniu podielu obyvateľov patriacich do poproduktívnej vekovej skupiny o 3 percentuálne body, čo zase indikuje starnutie populácie Bojníc zhora a tento proces je intenzívnejší ako omladenie populácie.

Autor: Štatistický úrad SR