Preskočiť na hlavný obsah

Byty vykurované plynom a elektrinou v krajoch SR. Elektrina!

14. septembra 2022

Podľa údajov z SODB 2021 v Žilinskom kraji používalo ako prevažujúci zdroj vykurovania bytu elektrinu 7,5 % bytov z celkového počtu bytov v kraji.

Nasleduje Trnavský kraj, v ktorom elektrinu používalo na vykurovanie 6,0 % bytov.

Veľmi podobne na tom boli Banskobystrický kraj, kde bolo elektrinou vykurovaných 5,9 % bytov a Bratislavský kraj, kde vykurovalo elektrinou 5,1 % bytov.

V Nitrianskom kraji bolo elektrinou vykurovaných 3,4 % bytov.

Najnižší počet a podiel bytov vykurovaných elektrinou bol v Prešovskom (2,7 %), Trenčianskom (2,6 %) a Košickom kraji (2,6 %).

V prípade elektriny rovnako najviac vzrástol počet bytov vykurovaných elektrinou v medzicenzovom období v Bratislavskom a Trnavskom kraji. V Bratislavskom kraji vzrástol počet bytov vykurovaných elektrinou o 9 833 bytov. V Trnavskom kraji vzrástol počet bytov pripojených na plyn o 9 671 bytov.

Autor: Štatistický úrad SR