Preskočiť na hlavný obsah

Byty vykurované plynom a elektrinou v krajoch SR. Plyn!

13. septembra 2022

Podľa údajov z SODB 2021 v Bratislavskom kraji používalo ako zdroj vykurovania bytu plyn 86, 9 % bytov zo všetkých bytov v Bratislavskom kraji. Je to najvyšší podiel bytov vykurovaných plynom v medzikrajskom porovnaní.

Nasleduje Nitriansky kraj, v ktorom plyn používalo na vykurovanie 78,8 % bytov zo všetkých bytov v Nitrianskom kraji.

V Trnavskom kraji bolo plynom vykurovaných 69,8 % bytov zo všetkých bytov v Trnavskom kraji.

Veľmi podobne na tom boli Trenčiansky kraj, kde plynom vykurovalo 68,7 % bytov a Prešovský kraj, kde plynom vykurovalo 68,1 % bytov zo všetkých bytov v kraji.

V Košickom kraji vykurovalo 61,0 % bytov plynom zo všetkých bytov v kraji.

Najmenej bytov vykurovaných plynom bolo v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. V Banskobystrickom kraji to bolo 49,8 % bytov, v Žilinskom kraji to bolo 39,7 % bytov zo všetkých bytov v kraji.

V porovnaní s rokom 2011 v absolútnom vyjadrení vzrástol počet bytov vykurovaných plynom najmä v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. V Bratislavskom kraji vzrástol počet bytov vykurovaných plynom o 134 512 bytov. V Nitrianskom kraji vzrástol počet bytov vykurovaných plynom o 51 918 bytov.

Autor: Štatistický úrad SR