Preskočiť na hlavný obsah

Domy s pripojením na plyn

12. septembra 2022

Na základe výsledkov SODB 2021 bolo v Slovenskej republike sčítaných 1 234 592 domov, z ktorých malo pripojenie na plynovú prípojku 838 325 domov (67,9 %). V porovnaní s rokom 2011 je to o 182 363 domov viac, t. j. nárast o 27,8 %.

Byty vykurované plynom a elektrinou v SR

Podľa SODB 2021 z celkového počtu 2 235 586 bytov využívalo plyn ako prevažujúci zdroj na vykurovanie bytu 1 480 472 bytov. V porovnaní s rokom 2011 je to nárast o 366 613 bytov (32,9 %). Elektrinu ako prevažujúci zdroj energie na vykurovanie bytu používalo 100 136 bytov (4,5 %). Oproti roku 2011 je to nárast o 40 362 bytov (67,5 %).

Autor: Štatistický úrad SR