Preskočiť na hlavný obsah

Domy s pripojením na plyn v krajoch SR

15. septembra 2022

V Nitrianskom kraji bolo pripojených na plynovú prípojku 152 084 domov (80,2 % z celkového počtu domov v kraji.

V Trnavskom kraji z celkového počtu 153 719 domov kraja bolo pripojených na plynovú prípojku 125 190 domov (81,4 %). Počet domov pripojených na plynovú prípojku v Prešovskom kraji bolo 112 890, čo je 69,4 %. Podľa údajov z SODB 2021 bolo v Košickom kraji pripojených na plynovú prípojku 107 787 domov (72,6 %). V Bratislavskom kraji bolo podľa výsledkov SODB 2021 pripojených na plyn 96 345 domov z celkového počtu 119 590 (80,6 %). Údaje z SODB 2021 ukázali, že v Trenčianskom kraji je 92 438 domov pripojených na plynovú prípojku (66,8 %). Najnižší počet domov s pripojením na plynovú prípojku sa podľa výsledkov z SODB 2021 nachádzal v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. V Žilinskom kraji bolo na plynovú prípojku pripojených 79 337 domov (47,5 %) z celkového počtu domov v kraji a v Banskobystrickom kraji, to bolo 72 254 domov (46,6 %).

Autor: Štatistický úrad SR