Preskočiť na hlavný obsah

Druhou najpočetnejšou národnosťou v obci bola maďarská

21. júla 2022

Ako sa zmenil život v obciach SR -  obec Reca. Prinášame vám nový seriál o vybraných slovenských obciach. Jedným z výrazných zistení SODB 2021 bol  výrazný rozvoj obcí v okolí mesta Bratislava. Hlavne okres Senec zaznamenal nárast počtu obyvateľov a s tým spojený rozmach stavebníctva. Dnes vám prinášame podrobnejšie informácie o obci Reca v okrese Senec, ktorá za posledných 20 rokov zaznamenala nárast obyvateľov o viac ako 40 %. Vzrástol aj počet domov a bytov. Na uvedených informáciách v článku môžete vidieť, čo všetko o obci dokázalo odhaliť Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Všetky údaje sú ľahko dostupné na stránke www.scitanie.sk. Podľa SODB 2021 bolo v obci Reca najvyššie zastúpenia obyvateľov so slovenskou národnosťou, obyvatelia so slovenskou národnosťou tvorili 67,3 % (1 115). Druhou najpočetnejšou národnosťou v obci bola maďarská národnosť s podielom 26,6 % (440 obyvateľov). Ostatné národnosti nedosiahli viac ako 1% a boli zastúpené len minimálne (napr. česká národnosť 0,5 % - 8 obyvateľov, ukrajinská 0,4 % - 7 obyvateľov, rumunská 0,3 % - 5 obyvateľov). K ďalšej národnosti sa v obci prihlásilo 94 obyvateľov (5,7 %) a z nich si ako svoju ďalšiu národnosť uviedlo najviac obyvateľov maďarskú národnosť (27,7 %; 26 obyvateľov), slovenskú národnosť (25,5 %, 24 obyvateľov), a rómsku národnosť (20,2 %; 19 obyvateľov). Podľa SODB 2021 je takmer polovica obyvateľov obce Reca rímskokatolíckeho vierovyznania (46,7 %; 774 obyvateľov). Ďalšími významnými náboženstvami v obci sú Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínske) s podielom veriacich 10,7 % (177 obyvateľov) a Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelické) s podielom 6,5 % (108 obyvateľov). Bez náboženského vyznania je v obci 451 obyvateľov (27,2 %).

Autor: Štatistický úrad SR