Preskočiť na hlavný obsah

Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami

29. apríla 2023

Dňa 29. apríla 2023 slávime Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami. Sviatok si pripomíname od roku 2009 a zastrešuje ho Európska platforma pre starších ľudí (AGE) za účelom rozvíjania porozumenia medzi staršou i mladšou generáciou, ich vzájomné vymieňanie si vedomostí, skúseností a zručností. Pri tejto príležitosti sme pripravili zaujímavé fakty zo SODB 2021 o senioroch v našej populácii. Podľa SODB 2001 tvorili obyvatelia v poproduktívnom veku (65+) na Slovensku 11,4 %. V roku 2011 sa počet zvýšil na 12,7 % seniorov v populácii. V roku 2021 presiahli seniori nad 65 rokov v Slovenskej populácii 17 %. Keď sa na to pozrieme medzicenzálne za 20 rokov môžeme potvrdiť, že Slovenská populácia výrazne starne. Index starnutia, ktorý definujeme ako počet osôb v poproduktívnom veku (65+) k osobám v predproduktívnom veku sa exponenciálne zvyšoval pri každom sčítaní. V roku 2001 bol index starnutia 60,2 v roku 2011 už 82,6 a v roku 2021 presiahol 107.

Autor: Štatistický úrad SR