Preskočiť na hlavný obsah

Index dochádzky do zamestnania alebo do školy v SR k 1. 1. 2021 – Košický kraj

6. decembra 2022

Do Košického kraja dochádza za prácou, či do školy podľa SODB 2021 25 182 ľudí. Je to druhý najvyšší počet dochádzajúcich do školy alebo práce po Bratislavskom kraji. Odchádza 20 328 obyvateľov kraja za prácou, či do školy. Index dochádzky je tak pomerne vyrovnaný 1,24. Index dochádzky vyjadruje pomer počtu prichádzajúcich z inej územnej jednotky k počtu odchádzajúcich do inej územnej jednotky – v tomto prípade je územnou jednotkou Košický kraj. Oproti Košickému kraju je Trenčiansky kraj, ktorý je na druhom mieste z opačného spektra. Po Prešovskom kraji má najnižší počet dochádzajúcich. Do kraja dochádza za prácou alebo do školy 12 459 ľudí a kraj za prácou a vzdelaním opúšťa 28 328 jeho obyvateľov.

Podrobnosti si môžete pozrieť na tomto linku:
https://gis.scitanie.sk/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=23413f5631164a1c98d9a0f0fbf6e97f

Autor: Štatistický úrad SR