Preskočiť na hlavný obsah

Košický kraj

10. septembra 2022

V Košickom kraji sme zaznamenali najvyšší nárast v skupine podnikateľov. Táto vzrástla o 0,4 percentuálneho bodu, čo je spomedzi krajov SR najviac. V roku 2011 v kraji podnikalo 33 184 osôb a v roku 2021 to bolo 37 247 osôb. Nárast nastal aj v skupine zamestnancov medzicenzálne o 4,1 percentuálneho bodu. Podiel zamestnancov v kraji v roku 2011 predstavoval 72,8 % a v roku 2021 sa zvýšil na 76,9 %. (214 526 osôb v roku 2011 a 245 783 osôb v roku 2021).

Autor: Štatistický úrad SR