Preskočiť na hlavný obsah

Košický kraj a kvalita bývania

6. júna 2022

Prinášame vám seriál zaujímavých informácií o kvalite bývania v krajoch SR na základe základných výsledkov SODB 2021 o domoch a bytoch. Podrobnejšie predstavíme Košický kraj.

Najvyšší podiel bytov s vaňou alebo so sprchovacím kútom v byte zo všetkých okresov SR sa nachádza v okrese Košice III a Košice II, kde je podiel bytov s vaňou alebo so sprchovacím kútom v byte takmer 100 % (Košice III (99,37 %); Košice II (98,86 %)). V rámci všetkých krajov SR prevládajú aj v Košickom kraji vaňa a sprchovací kút v byte, kde je podiel bytov s vaňou alebo so sprchovacím kútom v byte skoro 94 % (93,69 %). V porovnaní s ostatnými krajmi SR je to však tretí najnižší podiel a nižší podiel bytov s vaňou alebo so sprchovacím kútom v byte má už iba Banskobystrický a Prešovský kraj. Zrkadlovo otočené to vyzerá s bytmi bez vane alebo sprchovacieho kúta, ktorých má Košický kraj skoro 5 % (4,82 %). Po Banskobystrickom a Prešovskom kraji ide v tomto prípade o tretí najvyšší podiel. Vysoký podiel bytov bez vane alebo sprchovacieho kúta je predovšetkým v okrese Gelnica, kde je takýchto bytov skoro 12 % (11,62 %). Tretí najvyšší podiel zo všetkých okresov SR.

Všetky podrobné informácie nájdete na stránke www.scitanie.sk.

Autor: Štatistický úrad SR