Preskočiť na hlavný obsah

Mladá obec

22. júla 2022

Ako sa zmenil život v obciach SR -  obec Reca. Prinášame vám nový seriál o vybraných slovenských obciach. Jedným z výrazných zistení SODB 2021 bol  výrazný rozvoj obcí v okolí mesta Bratislava. Hlavne okres Senec zaznamenal nárast počtu obyvateľov a s tým spojený rozmach stavebníctva. Dnes vám prinášame podrobnejšie informácie o obci Reca v okrese Senec, ktorá za posledných 20 rokov zaznamenala nárast obyvateľov o viac ako 40 %. Vzrástol aj počet domov a bytov. Na uvedených informáciách v článku môžete vidieť, čo všetko o obci dokázalo odhaliť Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Všetky údaje sú ľahko dostupné na stránke www.scitanie.sk. Podľa vzdelania je v obci Reca najviac obyvateľov so základným vzdelaním (24,6 %; 407 obyvateľov) a stredným odborným (učňovským) bez maturity (21,4 %; 354 obyvateľov). Vysokoškolské vzdelanie v obci má 14,5 % (240) obyvateľov, ktoré sa oproti roku 2011 (8,8 % obyvateľov s VŠ v 2011) aj najvýraznejšie zmenilo a narástlo o 5,7 percentuálneho bodu.Z hľadiska veku došlo medzicenzálne len k malým zmenám – podiel obyvateľov v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) mierne narástol, v roku 2021 predstavoval 18,4 % (304 obyvateľov), v roku 2011 to bolo 17 % (234 obyvateľov). Podiel obyvateľov v produktívnom veku (15 – 64 rokov) sa mierne znížil, z 70,7 % (974 obyvateľov) v roku 2011 na 68,2% (1 128 obyvateľov). Obyvateľstvo v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) tvorilo v roku 2021 13,5 % (224 obyvateľov), v roku 2011 to bolo o 1,2 bodu menej na hodnote 12,3 % (170 obyvateľov).

Autor: Štatistický úrad SR