Preskočiť na hlavný obsah

Náboženské vyznanie a SODB 2021

14. apríla 2022

V týchto dňoch sa veľká väčšina Slovenskej republiky pripravuje na slávenie sviatku Veľkej noci. O sviatku Veľkej noci vieme veľa. Len na ilustráciu, rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike - rímskokatolícke náboženské vyznanie, si uviedlo 3 038 511, čo predstavuje 55,76-percentný podiel obyvateľov SR. K evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa prihlásilo v sčítaní 286 907, čo predstavuje 5,27-percentný podiel v sčítanej populácii.

Ale Slovenská republika nie je len domovom kresťanov. Od 15. 4. 2022 slávia židia na celom svete sviatok Pesach. V SODB 2021 sa k  židovskému náboženskému vyznaniu v Slovenskej republike prihlásilo 2 007 obyvateľov, čo predstavuje 0,04-percentný podiel populácie. Komunita bývala na našom území historicky výrazne početnejšia, ale holokaust a dlhodobé prejavy nenávisti ju na našom území výrazne zredukovali. Najviac obyvateľov, ktorí sa hlásia k židovskému náboženskému vyznaniu, žije dnes v Bratislavskom kraji – 839 obyvateľov. Z toho 245 obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu žije v MČ Bratislava Staré Mesto, 142 obyvateľov žije v mestskej časti Ružinov a 95 obyvateľov mestskej časť Petržalka. Komunita 311 obyvateľov, ktorí sa hlásia k židovskému náboženskému vyznaniu, je v Košickom kraji a 210 obyvateľov sa hlási k židovskému náboženskému vyznaniu v Trnavskom kraji.

A čo vlastne Pesach je?

Viac o sviatku porozprával riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi PhDr. Martin Korčok, PhD.

„ Vyslobodenie Židov z egyptského otroctva je jednou z najvýznamnejších udalostí v dejinách židovského národa. Dokonca sa k nej viaže povinnosť neustále si ju pripomínať. Hlavne počas sviatku Pesach v priebehu „sederovej noci“. Počas trvania sviatku sa nesmú konzumovať kvasené potraviny. Najdôležitejším rituálom je sederová večera, pri ktorej hlava rodiny deťom predčíta z Hagady príbeh vyvedenia a putovania do zasľúbenej krajiny. Abrahám Izák Kook, prvý vrchný rabín britskej mandátnej Palestíny, dnes štát Izrael, povedal: „Odchod Židov z Egypta predstavoval príchod jari pre celý svet. ‟

Tibor Spitz, preživší holokaust, ktorý sa narodil v Dolnom Kubíne a dnes žije v New Yorku, o sviatku Pesach povedal

„ Čo sa oslavuje, je sloboda a oslobodenie z otroctva, ale aj zákon, ktorý zakazuje vlastniť ľudskú bytosť.“ Príbehom Hagady, ktorý nás núti hľadať slobodu pre všetkých ľudí, sa v minulosti inšpirovali aj bojovníci za slobodu ako Theodor Herzl či Martin Luther King. ‟

SODB 2021 prinieslo mnohé zaujímavé informácie o obyvateľoch Slovenska, ukázalo nám, že Slovenská republika je pokojným domovom mnohých ľudí napríklad s rôznym náboženským vyznaním.  Na záver už len veselú Veľkú noc všetkým a aj  „chag Pesach sameach“, teda radostný Pesach. 

Autor: Štatistický úrad SR