Preskočiť na hlavný obsah

Najpomalšie starne Prešovský kraj, najrýchlejšie Nitriansky kraj

30. apríla 2023

Najnižší index starnutia podľa SODB 2021 vykazuje Prešovský kraj (81,21), z celkového počtu obyvateľov kraja 808 931 v ňom žije 119 815 (14,81 %) obyvateľov v poproduktívnom veku. Môžeme konštatovať, že tento kraj starne najpomalšie. Naopak najvyšší index starnutia je v Nitrianskom kraji (135,12), kde z celkového počtu obyvateľov kraja 677 900 je v poproduktívnom veku 126 278 (18,63 %) obyvateľov. Tu medzicenzálne najviac vzrástol aj podiel osôb v poproduktívnom veku k osobám v predproduktívnom veku. Index starnutia najmenej medzicenzálne narastal v Bratislavskom kraji (104).

Autor: Štatistický úrad SR