Preskočiť na hlavný obsah

Najväčší prírastok obyvateľov, domov a bytov v rámci SR

28. júla 2022

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021 ako za desať rokov narástli vybrané obce v Slovenskej republike. Ako sme už informovali, jedným z výrazných zistení SODB 2021 bol rozvoj satelitných obcí v okolí mesta Bratislava. Rástli aj iné satelitné obce v blízkosti krajských miest a pribúdali aj domy a byty. Absolútne najviac domov v rámci SR pribudlo v obci Bernolákovo, ktorá sa stala veľmi obľúbeným satelitom Bratislavy. V Roku 2011 bolo v obci 1 773 domov. V roku 2021 obec sčítala 3 724 domov. Za desať rokov v obci Bernolákovo pribudlo 1 951 domov. Narástol aj počet obyvateľov. V roku 2011 mala obec 5 385 obyvateľov a v roku 2021 to už bolo 8 801 trvalo bývajúcich. Pribudlo 3 416 ľudí. Najviac bytov s SR pribudlo v MČ Bratislava-Ružinov v roku 2011 tu sčítali 40 273 bytov a v roku 2021 to bolo o 9 608 bytov viac – 49 881 bytov. Zároveň v rámci Slovenska pribudlo v Ružinove aj najviac obyvateľov. V roku 2011 žilo v MČ Bratislava-Ružinov 68 574 trvalo bývajúcich. V roku 2021 počet obyvateľov vzrástol na 81 004, čiže za 10 rokov pribudlo v Ružinove 12 430 nových obyvateľov. Údaje za SR kopírujú aj údaje za Bratislavský kraj. Najviac domov pribudlo v Bernolákove a najviac bytov a obyvateľov v MČ Bratislava-Ružinov.

Autor: Štatistický úrad SR